29. 06. 2010, 07:23

Přednáška pro studenty třetího ročníku zdejšího gymnázia...

      V Centru DHP se dnes uskuteční přednáška pro studenty hořického třetího ročníku gymnázia. Těší nás, že zájem o myšlenku hospice je stále aktuální a má spíše vzrůstající charakter.  Dobře informovaná mladá generace lidí se tak může stát jistou  nadějí nás všech...     Paliativní medicína zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální a duchovní. Neslibujeme  uzdravení, ale nebereme také naději. Hospicová péče zachovává lidskou důstojnost až do konce, klade důraz na přirozenou délku života bez jeho prodlužování nebo ukracování.
Načítání stránky