26. 11. 2011, 21:33

Přednáška o eutanázii v Centru DHP

Studenti bakalářského oboru Sociální a charitativní práce z Hradce Králové projevili zájem o přednášku eutanázie, která se uskuteční dne 23.11. v 8 hodin v Centru DHP v Hořicích. Vzhledem k tomu, že ačkoliv tito studenti na svých přednáškách vyslechli souhlas s eutanázii, cítí jakési nebezpečí, které by s uzákoněním eutanázie vzniklo. Je nepřípustné, aby se vytvářel ve společnosti pocit, že eutanázie bude řešit problematiku seniorů, či vážně nemocných lidí. Umírající člověk se jen těžko může autonomně rozhodovat o svém bytí či nebytí. Voláním po eutanázii je vždy znamením, že nějaký rozměr pacienta není ošetřen. Hospicová péče a vhodné ošetření konce života činí euzanázii zbytečnou. Život člověka není "klip na MTV", ale cesta odněkud někam! Jana Sieberová
Načítání stránky