Podporují nás

Přednáška na LFUK v Hradci Králové na téma – eutanazie

      Včera se část členů o.s. Duha dostavila na  přednášku o eutanazii na LFUK v Hradci Králové.  Počet účastníků byl kolem 100 –  převážně z řad studentů. Pro uzákonění eutanazie bylo zhruba 20 a 80 proti. Diskuze  byla  bouřlivá a plná emocí ! 

    Jsme velmi  rádi, že toto ožehavé téma se dostalo na půdu budoucích lékařů a pedagogů.  Je  nutný dialog, který by se vedl napříč celou naší společností. Vždyť po rozebrání daného tématu a dobrání se podstaty, zjišťují i ti největší propagátoři eutanazie, že  se jedná o zabíjení lidí z rukou lékařů a sester.

     Nemocný v konečném stádiu je osoba, která potřebuje lidské doprovázení. Lékaři a ošetřovatelé jsou povoláni k tomu, aby k němu poskytli svůj vyhraněný způsob a nezbytný přínos !

     Jde o to, aby byla uskutečňována specifická zdravotnická pomoc umírajícímu, aby i v umírání byl člověk uznáván jako žijící.  Život je třeba respektovat, chránit a musí být o něj pečováno i u toho, kdo prožívá jeho přirozený závěr.

     Ochrana lidského života zavrhuje zabití člověka jako mravně závažný skutek v rozporu s lékařským posláním.

    Eutanazie je vražedný čin, který nemůže ospravedlnit žádný cíl !

   Eutanazie rozvrací vztah lékaře a pacienta. Z pacientovy strany, protože ten se obrací na lékaře jako na někoho, kdo mu obstará smrt. Z lékařovy strany, protože už není absolutním ručitelem života, nemocný se musí obávat, že od něho přijde smrt. Vztah lékař – pacient je důvěrný vztah života a takový musí zůstat !!!

    Eutanazie je  „zločin“, na němž zdravotničtí pracovníci jako ručitelé života nesmějí nikdy žádným způsobem spolupracovat.

                                                                 Jana Sieberová

    

                                                                                              

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.