03. 04. 2017, 11:07

Přednáška Jany Sieberové na Diecézním setkání mládeže v Hradci Králové

Jana Sieberová byla pozvána jako přednášející na Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové, které proběhne 8. 4. 2017. Tématem je biblické "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." Stejný citát použil i papež František během letošního Světového dne nemocných. Veliké věci, které vidíme ve druhém člověku - v nemocném, který je odkázán na pomoc druhých. I přes jeho slabost a nemohoucnost v sobě nese dar nezcizitelné lidské důstojnosti, a tak je třeba k němu přistupovat. To je i cílem a přáním Domácí hospice Duha. Veliké věci můžeme učinit druhým i my... třeba i prostřednictvím drobných skutků.

diecézko3
Načítání stránky