Podporují nás

Pravidla pro pracovníky hospiců

16. 3. 2020 12 DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI V ČR vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly:

1) do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb

2) zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky

3) zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez ochranných rukavic. Do doby plné disponibility ochranných pomůcek ze strany státu používání vlastních, provizorních.

4) nevstupovat do rodin, kde nebudou mít všichni přítomní nasazenou roušku (stačí laická, látková atp.) – edukovat rodiny a trvat na tom.

5) upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní

6) důsledně používat desinfekci rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta)

7) vyzvat na svých stránkách k zápůjčce/věnování roušek a ochranných štítů pro Vaše potřeby

8) zajistit zákaz účasti na všech pracovních akcích, které nesouvisejí s přímou péčí o pacienty a jiným neodkladným výkonem práce

9) systematicky a pravidelně provádět desinfekci pracovních prostor

10) poučit podřízené, pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních

11) přijatá opatření týkající se veřejnosti zveřejněte na webu a FB.

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Pavel Sieber

MUDr. Jana Vlková, Ph.D. Předsednictvo České společnosti hospicové péče

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.