Podporují nás

Práva nemocných…

    Každý nemocný člověk má právo na smysluplnou a komplexní péči až do posledního okamžiku svého života. Pokrok v medicíně umožňuje téměř všechno, co je technicky uskutečnitelné. Je však na místě otázka aktivního léčení v době terminálního stádia.       Podle našich zkušeností často poznáváme, že intenzivní léčba nemocné zatěžuje a jistě by byla vhodnější pro kvalitu života – léčba paliativní, nasazená včas. Tyto okolnosti však musí vhodně posoudit ošetřující lékař společně s nemocným a po zvážení všech okolností.

    Paliativní péče usiluje o zajištění pohody a kvality života a zdůrazdňuje, že nasměřování péče určuje sám pacient.  Díky pokrokům v medicíně můžeme zbavit pacienty fyzického utrpení. Sestry a lékaři, kteří doprovázejí člověka v závěru života jsou motivovány úctou k jeho poslední pouti a k vrozené důstojnosti každého jedince.

    Dalšími symptomy, které často postihují lidi na konci života, jsou dušnost, únava, zmatenost, nevolnost, úbytek hmotnosti, neklid, podrážděnost, zármutek, deprese. Většina těchto symptomů jde léčit. Ale je naprosto  individuální konec životní cesty každého pacienta.

    Jedním s dilemat, s nímž se sestry setkávají, je spolupráce s rodinou. Někdy se stává, že názory pacienta a jeho rodiny se výrazně liší, což může komplikovat celou hospicovou péči. Práce sestry v takové situaci je velmi náročná a vyčerpávající, avšak při dobré komunikaci může dosáhnout  ideálních výsledů.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.