18. 07. 2010, 18:12

Práce sestry vyžaduje vlastnit srdce lva a ruku ženy...

    Fejeton Karla Čapka, který věnoval zdravotním sestrám: "To už patří k jakési mužské prestiži, mluvit o ženských tak trochu spatra, není to zlá vůle, spíš vědomí fyzické převahy. Ono to většinou tak vypadá, jako že ženy potřebují naší ochrany, ale jsou chvíle a dokonce těžké chvíle, kdy shledáváme, že potřebujeme jejich ochrany. Muž (...) zřídka dovede být bratrem nemocného. Dovedl by ho léčit nebo alespoň povyrážet, ale neumí ho tiše a jemně doprovázet tou cestou bolesti, aby nebyl sám. Je hrubě aktivní, neumí tak dobře svou činnost rozložit v trpělivé a droboučké skutky. Viděl jsem při práci lékaře, rychlé a odhodlané jako při útoku. Viděl jsem sestřičky při jejich tichém bdění. A já nedovedu říci, kdo z nich je krásnější."
Načítání stránky