Podporují nás

Požehnané Vánoce

Drazí přátelé,

jménem Domácího hospice Duha v Hořicích Vám přeji příjemný, laskavý adventní čas. Předkládám Vám pár vět k zamyšlení a také snad ke společnému hledání.

Když jsem začínala pracovat přes 33 lety jako zdravotní sestra, přihlížela jsem kruté smrti svých pacientů. Umírali v samotě, s bolestí a v beznaději. Kladla jsem si otázky, co je příčinou tak špatného umírání. Smrt do okolí zasahuje a je to příležitost buď rezignovat nebo začít něco dělat. Já jsem zvolila tu druhou variantu.

S velkou pokorou a úctou k životu na jeho konci, jsem začala vstupovat k lůžkům umírajících lidí, do jejich životních příběhů a oni mi svým utrpením zvěstovali velikost lidského života. Přišlo mi, že s nimi pluji do věčnosti. Cítila jsem jejich údery lásky. Ve společně prožívané úzkosti a bezmoci, se rodila víra…, a to jsou bezpečné mosty k životu po životě.

Často mi vyprávěli o radosti, o bolesti, o vině a odpuštění. Jejich duše toužila vyjít z mlhy do místa slunce, do Božího smilování. Když došli na svých cestách k usmíření, byli pokojní, a tolik důstojní. Vždy mne fascinovali jejich oči, tak plné zvláštního světla, kde tušíte ten vzdálený svět. Vzbuzovali v mém srdci hluboký soucit a mnoho lásky potřebovali k tomu, aby mohli pokojně zemřít.

Přeji Vám všem, aby ve Vašich domovech bylo trvale přítomno poselství lidského štěstí, dobra a lásky. Děkuji všem našim pacientům a jejich rodinám, které se rozhodly o své drahé blízké pečovat. Děkuji také všem našim sponzorům a podporovatelům za jejich šlechetnost, velkorysost a důvěru, kterou prokazují naší organizaci devět let.

Velké mé poděkování patří týmu hořické Duhy, ale také dalším 19 týmům v ČR, které se rozhodly společně s námi vyjádřit, že péče o terminální pacienty si zaslouží veřejný zájem, protože representuje hodnoty úcty k lidskému životu a k jeho důstojnosti napříč dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který je často vnímaný jako ekonomická a sociální zátěž ve společnosti.

Kéž jsou vánoční svátky pro Vás povzbuzením, radostí, štěstím a útěchou. Kéž jsou jedinečné, jako naše životy a jejich vteřiny. Nikdy se už nevrátí a my se musíme učit ocenit krásu každé z nich.

Přeji Vám ze srdce požehnané Vánoce a celý rok 2018.

Za tým Domácího hospice Duha, o.p.s.

 

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.