Podporují nás

Potřeby členů rodiny…

     Přibuzní nemocných pociťují tíhu, která na nich při péči o nemocného leží a potřebují praktickou pomoc. Také potřebují dostatek informací o nemoci. Potřebují vědět, jak péči poskytovat, jak zajistit pohodu pacienta, jak mluvit s ostatními členy rodiny. Jak řešit vedlejší účinky léčby, jaké změny zdravotního stavu lze očekávat, jak komunikovat s pacientem v rámci celé rodiny.

    Praktické rady a konkrétní situace podané zdravotní sestrou jsou užitečné hlavně v domácí hospicové péči.  Tam, kde sám pečovatel je starý a sám  má vlastní zdravotní problémy, může být zátěž obrovská.

   Při zapojení členů rodiny do péče o pacienta je nutné brát v úvahu fyzické možnosti jednotlivců, kteří někdy přepínají své vlastní síly. Na základě toho může dojít k vyčerpání a k pocitu vyhoření.

    Rodina potřebuje pomoci vyrovnat se se ztrátou, nejistotou ohledně prognózy onemocnění, neodvratnou smrtí pacienta, s komunikací mezi členy rodiny a zvládáním vlastního psychického stresu.

    Pomoc rodinám emocionálně se vyrovnat s těžkou situací spočívá v tom, že jim ukážeme, jak mohou o pacienta pečovat a jaké problémy mohou nastat. Při zvládání nejistoty pomůže, když naučíme členy rodiny nasnažit se vyřešit všechno najednou, ale prožívat život den po dni.

    Příbuzným pomůže, když se s nimi podělíme o pozitivní zkušenosti jiných rodin, které pečovaly o umírajícího člena. Příbuzným dáváme najevo, že jejich emocionální potřeby jsou opravdové. 

    Většina lidí chce zemřít doma. Mnoho rodin potřebuje nezbytně praktickou pomoc, pokud mají být schopny se o pacienta doma postarat. Příbuzní potřebují radu s hygienickou pomocí, mohou mít problémy jak nemocného polohovat, přemisťovat nebo dostat na toaletu. Neví, jak pečovat o kůži, hrozí riziko proleženin.

    Nemocný může mít problémy s vyprazdňováním, může být postupně imobilní, nesoběstačný, může být dušný, může mít bolest různého charakteru. Psychický stav se může měnit  z naprosté orientace do rozrušení až zmatenosti, můžou být problémy se zrakem, sluchem, s řečí. Nemocný si může vyžadovat podporu duševní ve smyslu spiriruální péče.

    Citlivá a empatická péče o terminálně nemocné je základním kamenem komplexní péče. Je nutností stanovení si lékařsko-ošetřovatelského plánu domácí hospicové péče tak, aby přispěla ke kvalitě života na jeho konci. Je nutná profesionální  podpora celé rodiny v období po úmrtí jejich člena.

   Proto se s  rodinami v Centru DHP setkáváme pravidelně jednou za měsíc, za půl roku a za rok. Rodiny tuto naši podporu velmi oceňují.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.