Podporují nás

Potřeba hospicové péče narůstá…

    Vážení přátelé,

    na sdružení Duha se od jejího vzniku obrátilo již 18 rodin s prosbou o pomoc pro svého nemocného. K pacientům přijíždíme v době, kdy mají za sebou často velmi dlouhou onkologickou léčbu. Pokud jsou dobře informováni o svém zdravotním stavu, přejí si být opravdu ve svém přirozeném domácím postředí. Chtějí mít  kolem sebe svou rodinu, kamarády, předměty. Chtějí být prostě doma.

    Pomoc pro umírajícího má mnoho podob. Zpočátku se jedná o vyřešení bolesti a všech průvodních znaků počínajícího terminálního stavu. To se nám s různými obtížemi daří…V hospicovém týmu je lékař s paliativní atestací. Dále je nutné pro nemocného mít vhodné pomůcky. Často potřebuje polohovací lůžko, kyslíkový přístroj, dávkovač na léky. Sdružení je schopné i díky finančnímu příspěvku od vás tyto pomůcky zapůjčit.

    Důležitá je krom léků a pomůcek podpora duševní. Nejenom pro nemocného, ale i pro celou rodinu, která těžkou situací též velmi trpí. Předpokladem péče v domácím prostředí jsou ale dobré vztahy mezi nemocným a jeho blízkými.

   Jak jistě víte, VZP s námi zatím neuzavřela smlouvu o financování domácí hospicové péče. Přitom ji poskytujeme druhým rokem bez naprosté účasti našeho státu. Vidíme velice jasně potřebu tohoto druhu péče, která by měla vycházet z našeho zdravotnického systému. A jak se nám tedy pracuje v těchto podmínkách? Věřte, že ne úplně lehko.  Ale každý další nemocný pacient nám dává potřebnou sílu jít dál…

    Charitativní akce 8.5. a 28.5. není určená  ke  zviditelnění o.s.Duhy. Má ale upozornit na skutečnost vztahu všech státních institucí k našim umírajícím pacientům. Měla by pomoci rozvířit skutečný dialog v celé ČR ve stanovení  jasné  cesty domácí hospicové péče.

                                                                                 Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.