Podporují nás

Pomoc v bolesti

     Důležitou součástí hospicové paliativní péče je podpora rodin v období truchlení. Pozůstalí cítí velkou bolest po úmrtí svého blízkého a proto je velmi důležité poskytnout jim prostor a čas mluvit o žalu, který trvá u každého různě dlouhou dobu.  Odborná i laická veřejnost je zatím málo informovaná o úlevném účinku přiznané a nezamlčované bolesti.

Většina odborníků se shodne na tom, že otevřený žal se snáší snadněji než dlouhodobě potlačovaná bolest a smutek. Otevřený pláč zahajuje proces dlouhodobé obnovy psychických a fyzických sil. Vzhledem k tomu, že s velkou částí příbuzných jsme se jako hospicoví pracovníci seznámili během ošetřování jejich umírajících, věnujeme této problematice značnou pozornost.

  Ve velmi vstřícné a otevřené atmosféře se uskutečnilo setkání pozůstalých v Centru DHP dne 11.8. v Hořicích, které probíhalo k uctění památky jejich zemřelých.

  Reakce pozůstalé dcery: „Děkujeme vám všem jménem celé naší rodiny za milé setkání. Prožili jsme opravdu silné rozloučení s tatínkem. Jsme rádi, že jste na něho vzpomínali společně s námi.“

   Reakce pozůstalého manžela: „Vůbec jsem nečekal, že bude takové krásné rozloučení s manželkou. Moc mi stále chybí a jsem rád, že vás všechny, kteří jste k nám domů jezdili, můžu znovu vidět. Před vámi se totiž nestydím brečet.“

Fotografie ze setkání

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.