Podporují nás

Podpořte nás…

    Vážení přátelé,

     7.6. v 15.10 hodin se Hospicové občanské sdružení Duha zúčastní výběrového řízení na KÚ v Hradci Králové ohledně možnosti uzavření smlouvy o  spoluúčasti zdravotních pojišťoven na financování domácí hospicové péče.

     Zdravotní pojišťovny zatím odmítají navazování smluvních vztahů s organizacemi, které chtějí poskytovat komplexní domácí hospicovou péči včetně technického zázemí v podobě kompenzačních pomůcek. Obvykle se odvolávají na agentury domácích péčí s tím, že to stačí. Realita je však naprosto jiná.

     My, kteří pracujeme s umírajícími pacientami  a jejich rodinami, víme, že pokud si rodina a nemocný přeje trávit poslední měsíce svého života v domácím prostředí, vyžaduje pomoc vysoce odbornou.

       Lůžkové hospice též částečně hradí svůj provoz  ze systému veřejného zdravotního pojištění. I tak jim poskytované finance nestačí a je nutné hledat další finanční zdroje.

      Víme, že paliativní péče dokáže zajistit důstojný a bezbolestný odchod z tohoto světa, předpokladem je však její dostupnost.

    Víme také, že počet hospicových lůžek v našem regionu nestačí a rozhodně nepokryje  potřeby onkologicky nemocných. V nemocnicích a v LDN se hospicová paliativní péče neposkytuje a podmínky k péči o umírající jsou na nedostačující úrovni.

    I když domácí paliativní péči máme již tedy zakotvenou do legislativy, stanoví ji zákon o veřejném zdravotním pojištění, tudíž je možné financování péče o umírající ze zdravotnického pojištění, prakticky se v ČR nerozvinula.  Pokud nebude vyřešeno financování této péče , pokud bude přetrvávat problém psaní opiátů praktickými lékaři, domácí hospicová péče bude stále nedostupná.

    Hospicové občanské sdružení Duha se snaží péči o pacienta v terminálním stadiu  jasně  zakotvit do našeho zdravotnického systému tak, aby tato specifická péče byla  hrazena zdravotnickými pojišťovnami.

    Pokud i vy vnímáte tuto službu jako velice potřebnou, podpořte nás v naší činnosti vyjádřením se k celé této problematice  u vašich zdravotních pojišťoven a na zdravotních  odborech  MÚ nebo KÚ.

                                                            Děkujeme!

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.