Podporují nás

Poděkování za 10 let Duhy

Když před deseti lety vzniklo v Hořicích občanské sdružení, které si dalo za cíl poskytovat domácí hospicovou péči, přineslo do regionu zcela nový typ služby. Pokud jste někde zmínili pojem „hospic“, vnímala ho většina veřejnosti jako „civilnější domov důchodců“, kde si naši senioři budou připadat více jako doma, než jako v nemocnici. Domácí hospic však nepřinesl další pečovatelskou službu o seniory, ale službu umírajícím, aby mohli své poslední období života strávit doma mezi svými nejbližšími. Tito pacienti přitom nemuseli být vůbec v seniorském věku. Mnozí z těch, kteří požádali Domácí hospic Duha o poskytování služeb domácí hospicové péče, měli za sebou pouhých třicet nebo čtyřicet let života. Někteří ještě méně…

Veliký boj za prosazení domácí hospicové péče v našem regionu měl tedy v prvé řadě podobu informační. Bylo třeba veřejnosti vysvětlit, co to domácí hospicová péče vlastně je a proč je její existence tolik potřebná. Vždyť neúprosné statistiky hovoří o tom, že nějakou formou rakoviny onemocní dříve nebo později každý třetí člověk v ČR. Přestože se Duha s tímto úkolem potýká – byť v menší míře – dodnes, celá služba se úspěšně etablovala, takže zájem o ní kontinuálně roste. Každý rok naše zdravotní sestry ošetřují více pacientů a najezdí za nimi více km. V roce 2017 poskytovala Duha domácí hospicovou péči 60 pacientům z celkem 33 měst a obcí a najezdila za nimi 18 121 km. V roce 2018 to již bylo 78 pacientů ze 49 měst a obcí a najezdilo se 22 475 km.    

Není samozřejmě cílem naší organizace překonávat statistické rekordy. Statistické výsledky jsou však pro nás znamením, že se Duze podařilo získat důvěru veřejnosti v domácí hospicovou péči. Za tuto důvěru nevýslovně děkujeme a jsme za ní vděční. Věříme, že budeme udržovat naše služby i nadále v takové kvalitě, abychom si ji zasloužili i v příštích letech. Současně však během děkování musíme též přiznat, že kvalita a množství námi poskytovaných služeb je závislé na vnějších okolnostech. Přesněji řečeno na našich podporovatelích, dárcích a sponzorech. Občas můžeme slyšet z médií zprávy o tom, že péče domácích hospiců bude proplácena zdravotními pojišťovnami. Pravdivě na to můžeme odpovědět, že péče Domácího hospice Duha proplácena pojišťovnami rozhodně není a výhledově ani nebude. Proto děkujeme všem našim drobným dárcům, obzvláště těm, kteří již několik let zasílají trvalým příkazem finanční dar na náš účet. Děkujeme městu Hořice za zázemí a veškerou finanční podporu, kterou poskytuje našemu Centru domácí hospicové péče. Za finanční dary děkujeme též i ostatním obcím. Děkujeme podniku Lesy České republiky, s. p., který v roce 2018 opět přispěl na mzdy zdravotních sester vysokou částkou a je stabilním dlouholetým partnerem našeho hospice. V neposlední řadě náleží poděkování též Královéhradeckému biskupství a Královéhradeckému kraji, za štědrou podporu nejenom finanční.

Tato široká veřejná podpora nás současně ujišťuje o tom, že desáté výročí, které připadá na 29. března 2019, bude pro náš hospic nejenom symbolickým mezníkem, ale především výzvou do další práce. Těšíme se, až společně s vámi vykročíme do další desítky!

MUDr. Pavel Sieber, ředitel Domácího hospice Duha, o.p.s.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.