Podporují nás

Poděkování Lesům ČR

Vznik Duhy v roce 2009 přinesl do Královéhradeckého kraje zcela nový a pro většinu veřejnosti neznámý typ péče. Ve své podstatě si většina veřejnosti myslela, že se bude jednat o zařízení na způsob civilnějšího domova důchodců, který bude nabízet vlídnou atmosféru domácího prostředí. Přestože to druhé je bezezbytku pravdou, nejednalo se o službu pro seniory, ale o zdravotně-sociální péči pro umírající, kteří nemuseli být nutně v důchodovém věku.

Nejmladší pacient Domácí hospice Duha měl 1,5 roku, nejstarší pak 99 let. Dle průzkumů onemocní rakovinou během svého života každý třetí člověk. A jediným cílem celé služby se stala péče o tyto pacienty, kterým už lékařská věda nebyla a není schopna zajistit vyléčení a postavila je před nekompromisní situaci blížící se smrti. V tomto zápase Duha všestranně podporuje rovněž i pečující rodiny, jejichž členové jsou situací mnohdy více zasaženi, než samotný pacient.

Služba domácí hospicové péče se postupem let etablovala a zájem o ní neustále roste. V roce 2017 poskytovala Duha domácí hospicovou péči 60 pacientům z celkem 33 měst a obcí a najezdila za nimi 18 121 km. V roce 2018 to již bylo 78 pacientů ze 49 měst a obcí a najezdilo se 22 475 km.    

Nic z toho by však nebylo možné bez dárců, spozorů a podporovatelů, protože domácí hospicová péče není přese všechny snahy dosud proplácena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Rádi bychom proto alespoň touto cestou poděkovali podniku Lesy České republiky, s. p., které jsou naším stálým podporovatelem již od roku 2013. Děkujeme za vaši stálou přízeň, díky které můžeme dále rozvíjet péči o umírající (nejenom) v našem regionu!

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.