Podporují nás

Poděkování hořické farnosti

Římskokatolická farnost v Hořicích se rozhodla uspořádat sbírku na provoz Domácího hospice Duha. Vybralo se více než 7000 Kč.

Vážení přátelé,

jménem Domácího hospice Duha mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se rozhodli přispět finančními prostředky na tuto službu, která existuje v našem kraji již osm let.

Život v hospici není lehký. Setkáváme se se smrtí, s nedokončenými plány, rozpracovanými projekty, s rozvrácenými vztahy v rodinách a především, s  neopakovatelnými lidskými osudy. Naši nemocní a jejich rodiny potřebují hlubokou lidskost, empatii, upřímnost, laskavé dotyky, úsměv a porozumění.

Velkým problémem pro realizaci domácí hospicové péče je nedostatečná legislativa, ale hlavně nepochopení potřebnosti této služby. A přitom každý z nás jednou bude potřebovat nějakou formu hospicové péče, protože nikdo z nás nebude chtít odcházet za zavřenými dveřmi, zbytečný, sám…

Milí naši drazí dárci a dobrodinci, děkujeme vám, že nám pomáháte pomáhat. Vám všem Pán Bůh zaplať.

Jana Sieberová

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.