Podporují nás

Poděkování

Naši drazí přátelé a dobrodinci!

Doba adventní je pro nás příležitostí ztišit se, zbilancovat uplynulý rok a poděkovat vám všem za různorodou pomoc
Rok 2014 byl naplněný hospicovou službou, kdy jsme se společně s vámi snažili pomoci našim pacientům v závěrečné fázi jejich života najít smysl a tolik potřebnou naději.

Není snadné pochopit, že život přinese ovoce skrze utrpení, neboť každý člověk vnímá svoji závislost jako neužitečnost a břemeno pro druhé. Uvěřit, že život dojde naplnění v závislosti, vyžaduje obrovský krok víry.
Věřte, že není dobré, aby člověk umíral sám. Právě v hodině smrti potřebujeme být spojeni s druhými lidmi. Služba těmto pacientům znamená setrvávat především v jejich blízkosti a být jim připomínkou, že jsou milováni.
Cílem Domácího hospice Duha o.p.s. v Hořicích, je snaha vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do samotného závěru. Člověk 21. století nemusí umírat v bolestech za plentami nemocnic a ústavů, ale může odejít v důstojných podmínkách domácího prostředí uprostřed svých nejbližších. Nemusí přitom trpět fyzickým a ani psychickým strádáním a nemusí být ve své nemoci sám.

Po 5 letech činnosti zaměstnáváme 4 registrované zdravotní sestry, 1 sociální pracovnici, další zdravotní sestry a lékaři pracují na dohodu o provedení práce. Služby poskytujeme v Královéhradeckém kraji do vzdálenosti 30 km od Hořic ve městech Jičín, Dvůr Králové, Nová Paka, Lázně Bělohrad a jejich okolí. Od počátku jsme poskytli komplexní domácí paliativní péči 98 nemocným v domácím prostředí a jejich rodinám. Doba péče o pacienta se v jednotlivých případech lišila, pohybovala se v délce od jednoho dne až po mnoho měsíců (ve dvou případech se jednalo o péči v rozsahu 10 měsíců).

Podařilo se nám postupně vybavit půjčovnu zdravotních pomůcek, které jsou nezbytné k péči o pacienta v domácím prostředí / elektrické postele, antidekubitní matrace, odsávačky, oxygenátory a další /, za více jak 600 000,- Kč. Také jsme získali dotace, z kterých jsme provedli adaptaci dalších prostor tak, abychom mohli rozšířit půjčovnu pomůcek, rozšířit prostory pro dobrovolníky a vytvořit důstojné prostředí pro setkání s rodinami pozůstalých.

Centrum DHP se také stává místem setkávání nově vznikajících domácích hospiců z měst Telč, Třeboň, Rychnov n/K, Pelhřimov, Uherské Hradiště, Litoměřice, Hradec Králové, Brno venkov, Tišnov, Sokolov, Louny, Cheb, Chomutov, Břeclav, Plzeň,Vrchlabí, které u nás přebírají zkušenosti z péče o umírající pacienty a jejich rodiny.

Přejeme vám všem z celého srdce hlubokou radost a pokoj, pevnou naději, dokonalou lásku a dobré zdraví.

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2015,

přeje tým Domácího hospice Duha v Hořicích.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.