Podporují nás

Podáváme žádost o dotaci na MZd s průvodním dopisem

PROJEKT „ CENTRUM DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE“ 

      Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, sídlem ČSA 1815, 508 01 Hořice, bylo registrováno na MV ČR ke dni 16.4.2009 pod č.j. VS/1-1/75 303/09-R. Hlavním cílem sdružení je podpora všech forem péče hospicového typu. Sdružení bude usilovat o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních fázích života s důrazem na domácí hospicovou péči poskytovanou pacientovi v jeho vlastním sociálním prostředí.

       Dovolte nám prosím, blíže Vás seznámit s projektem „CENTRUM DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE“, který chceme realizovat v prostorách nevyužitého pavilonu v areálu Městské nemocnice v Hořicích, který jsme získali do 15 letého pronájmu.  Chceme zkombinovat  kontaktní místo domácí hospicové péče s půjčovnou zdravotních a odlehčovacích pomůcek, 2 – 3 rodinnými pokoji,  zázemím pro dobrovolníky a umožnit tak komplexní domácí hospicovou péči většině nemocných v preterminálním a terminálním stádiu nemoci, aniž by byli vytrženi z prostředí, kde dosud žili. Tento typ péče není v našem regionu vůbec zastoupen. 

      Jde nám o vytvoření funkčního modelu domácí hospicové péče, který v regionu zcela chybí a  který by doplňoval nedostatečnou síť lůžkových hospiců v regionu a zajistil tak dostupnost kvalitní hospicové péče v severovýchodní části Královéhradeckého kraje, tedy pro cca 300 000 – 350 000 obyvatel . Následně by mohl být aplikován v celé České republice. 

      Z demografického i sociálního vývoje v ČR je zřejmé, že lidí s pokročilým nádorovým onemocněním, u nichž nebude možné z různých důvodů zajistit celodenní dohled rodinnými příslušníky, bude v nejbližších letech přibývat. Naléhavou potřebu tohoto typu péče mohou vhodně řešit rodinné pokoje v těsné blízkosti kontaktního místa domácí hospicové péče. 

      Rodinný pokoj v hospicové péči by byl odlehčovacím krátkodobým pobytovým místem nejen onkologického pacienta v preterminálním a terminálním stadiu nemoci za účelem čerpání služeb hospicového typu v situaci, kdy není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a domácí hospicová péče by byla plně dostačující, avšak není možná např. z důvodů, kdy se jedná o :

– osamělého pacient a není kdo by zajistil 24 hod. dohled na pacienta doma

– nebo rodina není schopna sama zajistit 24 hod. dohled (stáří, nemoc, vzdálenost, pracovní   vytížení), nebo

– byt pacienta je hygienicky nebo konstrukčně nevyhovující nebo

– byt pacienta je špatně dostupný pro poskytování potřebné péče (hory, samota) 

      Rodinné pokoje pro terminální a preterminální pacienty se v zahraničí (např. Nizozemí) osvědčily zejména v malých městech a lokalitách s řídkou sítí osídlení, příliš vzdálených od nejbližšího lůžkového hospice. Vznikají v návaznosti na domácí hospicovou péči (ta je specializovaným zdravotnickým zařízením)a fungují stejně, jako by byl pacient doma. Hospicovým týmem (lékař, sestra, ošetřovatelky, psycholog, duchovní, pečovatelky, dobrovolníci) je mu poskytována naprosto stejná péče jako v domácím prostředí, avšak v náhradním místě (rodinném pokoji) , kde může pobývat se svými blízkými, který je potřebám nemocného ideálně přizpůsoben, vybaven polohovacím lůžkem, včetně potřebného sociálního zázemí a všemi potřebnými pomůckami a kde je zajištěna potřebná míra zdravotní i sociální péče. 

      V současné době budujeme v pronajatých prostorách kontaktní místo domácí hospicové péče s půjčovnou zdravotnických pomůcek, které bude registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení. V kontaktním místě bude fungovat trvale dostupná služba, která zabezpečí kontakt s nemocným a jeho rodinou, zprostředkuje kontakt mezi ním a potřebným zdravotnickým i jiným personálem. Bude vybavena za tím účelem telefonickým i počítačovým vybavením nezbytným pro chod tohoto zařízení.  Předpokládáme, že tuto péči budeme zpočátku schopni poskytnout pro cca 20 pacientů v terminální fázi nádorového onemocnění ročně. 

       V další fázi rozvoje projektu budeme usilovat o získání státní a krajské dotace , případně dotace z EU s cílem zrekonstruovat celou budovu pavilonu a vybudovat plánované 2-3 rodinné pokoje.

       Věříme, že s pomocí všech zainteresovaných orgánů a institucí v kraji, s pomocí drobných dárců a dobrovolníků se nám podaří v Hořicích vybudovat Centrum domácí hospicové péče, které bude vzorem pro ostatní.

  

 V Hořicích 20.10.2009                                                       MUDr. Pavel Sieber

                                                                                    předseda občanského sdružení

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.