Podporují nás

Paliativní péče v Rakousku

Domácí hospic Duha v Hořicích navázal spolupráci se zdravotníky, kteří poskytují paliativní péči v Rakousku. Je samozřejmé, že výměna zkušeností v poskytování kvalitní hospicové a paliativní péče znamená budování partnerských vztahů, které mají za cíl zlepšování kvality péče.

V Rakousku je síť 156 hospicových týmů, 42 konziliárních služeb, 44 mobilních hospiců, 9 lůžkových hospiců, 4 denní hospice. Ani zdravotníci v Rakousku ale nejsou úplně spokojeni se sítí poskytovatelů paliativní hospicové péče a snaží se tuto situaci změnit.

Všichni poskytovatelé paliativní péče se shodujeme v tom, že služby by měly být k dispozici všem pacientům u všech věkových kategorií. Paliativní péči bychom měli vždy plánovat s pacientem a jeho rodinou již před jeho propuštěním z nemocnice. Také je nutná spolupráce s ošetřujícím lékařem a plánování léčebného režimu. Plánování péče se tak může vyhnout případným chybám a zbytečnému utrpení pacientů.

Přes všechny obtíže, které při zajišťování paliativní péče zažíváme, sledujeme pozvolný trend vzniku dalších mobilních týmů. Dosáhnout faktické dostupnosti paliativní a hospicové péče pro všechny občany tohoto státu je úkol nesnadný a bez pomoci státu nesplnitelný.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.