Podporují nás

Paliativní medicína

       Podle Světové zdravotnické organizace je paliativní neboli útěšná medicína léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na aktivní léčbu. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

      Paliativní péče poskytuje úlevu od bolesti, přisvědčuje životu a chápe umírání jako přirozený proces, neusiluje o urychlení, ani o nepřiměřené zadržování smrti, zahrnuje psychologické a spirituální potřeby péče o pacienty, nabízí účelnou podporu nemocným, která jim dovoluje žít přiměřeně aktivní život až do smrti. 

     Nabízí též podporu rodinám nemocných, která  jim umožňuje vyrovnat se s pacientovým onemocněním i s vlastním zármutkem. Je použitelná i v časné fázi onemocnění současně s jinými způsoby léčení, které jsou určeny k prodloužení života, jako je chemoterapie či radiologie.

     Paliativní péče je tedy koordinovaný program odborných i podpůrných služeb prováděných v domácí či lůžkové hospicové péči. Vzhledem k vysoké potřebě psychologické, sociální a duchovní pomoci mohou o umírajícího pečovat i dobrovolníci.

     V centru pozornosti stojí rodina, která se může účinně angažovat ve prospěch umírajícího, kterému poskytuje především emotivní podporu, ale která na druhé straně potřebuje také účinnou pomoc. Té se jí dostává jak v průběhu hospicové péče o umírajícího, tak i po jeho smrti.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.