Podporují nás

Paliativní medicína

     Paliativní medicína bývá často chápána jako nová disciplína, ale ve skutečnosti je nejstarším medicínským oborem. Řada lidí má strach z dlouhého procesu umírání, plného utrpení a bolesti. Paliativní medicína je zaměřena na komplexní zmírňování všeho, co působí utrpení. V první řadě se snaží o výraznou kontrolu bolesti a všech příznaků.

   Paliativní medicína se ale neomezuje pouze na tišení bolesti a kontrolu všech symptomů, ale chápe se jako tišící a pomáhající medicína komplexněji. Když je kurativní medicína v koncích, neznamená to, že je v koncích celá medicína. K cílům medicíny patří zmírňování utrpení a umění doprovázet umírající včetně jejich rodin.

   Paliativní medicína však zdaleka nevyčerpává všechny své možnosti. Stále jí totiž ohrožují nesmyslné, z předsudků vyplývající námitky proti léčbě bolesti, které tvrdí pacientům, že si brzy vytvoří závislost, že je ze zákona zakázané ordinovat opiáty do domácího prostředí, proto je nutná hospitalizace v nemocnici, atd.

    V ČR je zahájeno podávání opiátů většinou pozdě a jejich dávkování není přizpůsobeno intenzitě bolesti. Z naší praxe poznáváme, že stále vysoké procento pacientů s rakovinou nedostává účinnou léčbu ani tam, kde je to bez problému možné. Moderní paliativní medicína ukazuje, že ale jsou k dispozici léky, které tlumí bolesti a jiné symptomy, a že je tedy možná a dostupná kompetentní péče a doprovázení nemocných.

    Paliativní medicína je zaměřena na komplexní zmírňování všeho, co působí utrpení, a nejde jí přednostně o prodloužení života, ale o jeho kvalitu. Důležité je neopouštět pacienta s jeho otázkami a úzkostmi, ale otevřeně a pravdivě s ním komunikovat o všem, co má na srdci. Právě tak je důležité mít na zřeteli nejen psychické, sociální a duchovní potřeby pacienta, ale i jeho rodinných příslušníků. Jen tak je možno zaručit, že středem lékařského a ošetřovatelského úsilí se nestanou pouze pacientovi orgány a jejich funkce, nýbrž pacient sám jako lidská osoba.

   Světová zdravotnická organizace popisuje paliativní medicínu takto: „Paliativní medicína znamená aktivní a komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči a doprovázení pacientů od chvíle, kdy jejich choroba nereaguje na terapeutické zásahy. Pak převládá význam léčby bolesti a zvládání dalších doprovodných symptomů a zmírňování psychických, sociálních a duchovních problémů. Hlavním cílem paliativní medicíny a paliativní péče je tedy realizace co nejlepší možné kvality života pro pacienty a jejich blízké.

   Věnováno všem pro pochopení rozdílů mezi agenturami klasické domácí péče, které mají jistě ve zdravotnickém systému své nezastupitelné místo, od agentur specializované paliativní hospicové péče.

     Kvalitní paliativní péče v ČR existuje, ale je však dostupná pouze omezenému počtu pacientů. Mobilní hospice, které se potýkají s mnohými překážkami, potřebují systémové a legislativní změny včetně financování ze zdravotního pojištění. Jedině tyto změny mohou zajistit dostupnost paliativní péče umírajícím na celém území České republiky.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.