Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Prevence syndromu vyhoření – setkání hospicových zdravotníků a dobrovolníků

Setkání zdravotníků hospicové péče v Horském středisku ELJON ve Špindlerově Mlýně proběhne 10. – 13. 9. Tématem bude prevence syndromu vyhoření. Lektoři: MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová. Více informací zde: http://www.eljon.cz/cs/aktivity/02_Setkani_zdravotniku_.pdf

Jana Sieberová ve Vysokém Mýtě

Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku Jany Sieberové – „Naděje na konci cesty“, o blízkosti a potřebě doprovázení v posledních chvílích života. V úterý, 4. 9. 2018, v 19 hodin. V sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.

Jana Sieberová na otevření nového Domácího hospice Křídla v Sedlčanech

První Domácí hospic Křídla v Sedlčanech zahájí svou činnost oficiálně 1. 9. 2018 bohatým programem na Červeném hrádku u Sedlčan, jehož součástí bude i slovo Jany Sieberové. Více naleznete na webových stránkách Domácího hospice Křídla: http://hospickridla.cz/

Mezinárodní konference „Péče o umírající v 21. století“

Vážení přátelé, dovolujeme si všechny zájemce o hospicovou problematiku pozvat na další ročník mezinárodní konference „Péče o umírající v 21. století“, která se uskuteční 13. října 2018, 10–16 hodin, v slavnostní aule Vysoké školy ekonomické – Churchillovo nám., Praha 3. Těšit se můžete na řadu zajímavých témat a kvalitních přednášejících. Více v přiložené pozvánce: A4 pozvanka 2018 – 5

Registrovat na konferenci se můžete zde: Přihláška na konferenci

 

Návštěva z Banské Bystrice

Letní dovolené využili manželé Vanikovi ze slovenské Banské Bystrice k návštěvě Hořic a Centra domácí hospicové péče. Oba chtějí založit domácí hospic i ve svém městě. Přejeme hodně úspěchů, ať se domácí hospicová péče na Slovensku dále rozrůstá a děkujeme za návštěvu!

Článek o Duze ve Vídeňských svobodných listech

Ve Vídeňských svobodných listech, novinách, které vydávají Češi žijící ve Vídni a Rakousku, vyšel článek o našem hospici od našeho hospicového kaplana Mons. Pavla Rouska. Odkaz na článek: Svobodne Listy Hospiz

„Teď, když už vás platí pojišťovna…“

Dozvuky mediálních zpráv o tom, že domácí hospicová péče bude proplácena zdravotními pojišťovnami, stále kolují veřejností. Nezřídka k nám dorazí člověk, který řekne: „Teď, když už vás platí pojišťovna…“ K něčemu takovému však nikdy nedošlo. Domácí hospic Duha, ani žádný jiný domácí hospic v ČR, nemá uzavřenou smlouvu o proplácení mobilní paliativní péče nevyléčitelně nemocným. Kapitola 926 Seznamu výkonů to sice pojišťovnám umožňuje, ovšem v praxi se tak ještě nestalo. Domácí hospicová péče stále zůstává existenčně závislá na darech a dotacích, za což všem našim sponzorům náleží obrovský dík! Podrobnější vysvětlení celé situace naleznete v oficiálním stanovisku Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče:

Návštěva v Duze

Centrum domácí hospicové péče navštívili v pondělí dva sympatičtí hosté. Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze a Mgr. Antonín Randa, publicista a předseda sdružení Cesta 121. Mons. Davídek při této příležitosti odsloužil v hospicové kapli mši svatou za hospic a jeho pacienty. Děkujeme za srdečnou návštěvu!

Prožívání těžké nemoci

Vážné onemocnění přináší mezní životní situaci

Pro pacienty a jejich rodiny nastává náročné období, na které nejsou většinou připraveni. Konfrontace s konečností lidského života vyvolává pocity ohrožení a ztrátu jistot. Nemoc mění mezilidské vztahy, přináší osamocenost. Porušuje se komunikace s rodinou, přáteli a spolupracovníky. Mladá žena, matka třech dětí, bojovala s pokročilou rakovinou sedm dlouhých let. Vyprávěla mi, že ji manžel v době nemoci opustil. Zároveň se mne při prvním rozhovoru otevřeně ptala, kolik času jí zbývá. Tato informace byla pro ni zcela zásadní, protože chtěla na smrt připravit své syny.

Péče o pozůstalé

Tým domácího hospice potřebuje ke spolupráci o nemocného jeho rodinu. Doprovázení se tedy týká nejen nemocného ale i jeho blízkých. Ti také prožívají různé fáze přijetí onemocnění. Truchlení někdy začíná ještě za života nemocného, když si pečující uvědomuje, že zde zůstane sám a mnohdy si nadcházející období samoty nedokáže představit ani připustit. Péče o pozůstalé v hospici je doprovázením, které začíná již v průběhu nemoci a pokračuje po úmrtí nemocného.

Ze života hospice

„Mám nádorové onemocnění s metastázami, ačkoliv je mi teprve 30 let, jsem jistě terminální pacient. Našla jsem si vaši službu na internetu, přijeďte prosím k nám domů. Myslím si, že mi moc času nezbývá“, slyším rozechvělý hlas v telefonu. V hlavě mi běží celá řada věcí, které budeme potřebovat k péči. Mezitím volám kolegyni v hospici s tím, že jedeme do rodiny.

Doprovázení

Kdy přijde smrt a jak vůbec zemřeme? Kdo v okamžiku smrti bude vedle nás? Intuitivně se smrti bojíme, protože někde uvnitř sebe cítíme, že do našeho života nepatří. Smrt je tajemství a většinu lidí děsí, proto tuto myšlenku v sobě zaháníme. Umírání nepatří k věcem, o kterých se ve společnosti hovoří. Nemocní nejsou na svou smrt připravováni a ani rodiny nejsou většinově podporovány v péči o své umírající blízké. Nicméně smrt se týká každého člověka z hlediska existenciálního. V době prožívání těžké nemoci nebo ve stáří, však nad těmito otázkami alespoň někdy přemýšlíme.

„Vím, že je smrt přede mnou“, řekl mi tiše jeden můj pacient. „Nemůžu před ní zavírat oči. Doufal jsem, že se má nemoc vyléčí. Ale až teď jsem pochopil, že umírám. Myslíte si, že se můžu sejít se svou matkou a bratrem? Oba jsem měl tolik rád.“. „Věřím, že se s nimi setkáte. Věřím, že po smrti život pokračuje dál“, odpověděla jsem já. „Děkuji, vaše slova jsou pro mě důležitá.“ V pokoji panovalo posvátné ticho. Byla mezi námi velmi důvěrná atmosféra, vždyť jsme se setkávali téměř každý den už tři měsíce. Nemocnému najednou vytryskly slzy z očí. Otočil hlavu a podíval se z okna ven. Jeho gesto mi říkalo: „Venku je život, zatímco já se připravuji na svou smrt.“ Zemřel druhý den v přítomnosti svých blízkých, které měl tolik rád.

Křižovníci s červenou hvězdou opět v Duze

Centrum domácí hospicové péče navštívili zástupci Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, se zájmem o chod hospicové péče. Během návštěvy sloužil v hospicové kapli mši svatou PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, velmistr a generál řádu.  

Zamyšlení Hany Svanovské nad novou knížkou Jany Sieberové

Poslechněte si krátké zamyšlení paní redaktorky Hany Svanovské nad novou knížkou Jany Sieberové – „Naděje na konci cesty“.

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-06-24-13-20-00/

Poděkování

 

Zveřejňujeme laskavé poděkování, které zaslala našemu vrchlabskému týmu manželka zesnulého pacienta. Poděkování to však musí být oboustranné. Děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátili na naši službu!

Ideálem je, aby pacient nemusel čekat

Ideálním stavem českého zdravotnictví by byl „dostatek“. Dostatek prostor, personálu, vybavení… aby pacient nemusel čekat na operace kolen, transplantace orgánů, vydání objednaných léků… Zkrátka, aby se mu dostalo té okamžité pomoci, kterou potřebuje. Je ale takový ideál vůbec dosažitelný? Ať již ano nebo ne, přibližovat se k němu by mělo být cílem každé zdravotnické služby. Nejinak je tomu i v případě domácí hospicové péče. Základním ideálem této služby je její dostupnost, kterou se v rámci Královéhradeckého kraje prakticky podařilo zajistit.

Vrchlabští evangelíci u nás na návštěvě

Svoji dnešní návštěvu Hořic a Nové Paky začali členové a členky vrchlabského evangelického sboru právě u nás v sídle Domácího hospice Duha. Pochopitelně něco o domácí hospicové péči vědí, vždyť naši (ekumenickou) vrchlabskou pobočku vede právě členka tamního evangelického sboru MUDr. Jana Michlová, ale bylo vidět, že povídání Jany Sieberové o práci hospicových sester i o jejích vlastních začátcích si poslechli všichni moc rádi a s velikým zájmem.

JK

Návštěva žáků ze Skutče

Po roce nás v Centru domácí hospicové péče opět navštívili žáci Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Mladí studenti si vyslechli přednášku o fungování hospice a prohlédli si naše prostory. Přivezli nám také velký dar – zalepenou obálku, kde bylo 1 108 Kč. Žáci tyto peníze vydělali prodejem občerstvení ve své kavárně na majálesu. V rámci rozpočtu domácího hospice, který čítá cca 5 milionů Kč ročně, se to může zdát jako nepatrná částka. Skutek je to však obrovský! Dítě nikdy nemůže věnovat peníze ze svého finančního nadbytku, vždy to bude pouze z jeho nedostatku. Proto si tohoto daru tolik vážíme a moc za něj děkujeme! Domácí hospicová péče totiž stále existuje pouze díky darům, dotacím…a velkým srdcím.

Setkání přátel hospice

V pátek 1. 6. proběhlo malé setkání přátel hospice, které jsme uskutečnili obzvláště kvůli kulatým narozeninám příznivkyně našeho hospice – paní Dany. Přejeme všechno nejlepší! 

Besedy a autogramiády Jany Sieberové – knížka Naděje na konci cesty

Jičín – 4. 6., 17 hodin, Porotní sál Valdštejnského zámku (na náměstí)

Nová Paka – 7. 6., 17 hodin, Městská knihovna

Hradec Králové – 12. 6., 18 hodin, Galerie biskupské rezidence