Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Jak umírají doktoři?

Studie, která porovnávala dobu přežívání u pacientů se stejnou diagnózou v hospicích a ve zdravotnických zařízeních, vyplynulo, že „neléčení“ pacienti v hospicích žijí déle než ti, kteří aktivně vyhledávají marnou léčbu​.

Více zde: Jak umírají doktoři?

Alena Komolá z Domácího hospice sv. Kateřiny Sienské píše…

Smrt je v poslední době tabuizovaným tématem. Nehodí se do našeho způsobu života. Strach ze smrti vedl k jejímu odmítnutí. Její odmítnutí k zavřením očí a jejímu zasunutí, do míst kde není vidět. Tyto zavřené oči pak k neschopnosti se s ní vyrovnat, když nás zasáhne. Přesto, že je zde s námi od počátku a v životě každého z nás.

Duhu navštívili z Domácího hospice sv. Kateřiny Sienské

1.2. 2018 vznikl na Hané Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské. Je tomu pět let, co pocítila volání sloužit umírajícím lidem Veronika, dětská zdravotní sestra, pracující ve FN Olomouc. Pěl let sledovala Duhu a je to asi 2 roky, co Janu Sieberovou oslovila v Brně, na konferenci.

Vzpomínka na kardinála Vlka – rozhovor

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastnil setkání hospicového hnutí, které se konalo v zrekonstruovaném sídle hořického hospice Duha, kam se sjely týmy z celé republiky. Během své návštěvy poskytl Jičínskému deníku rozhovor.

Pozvánka na mši svatou za kardinála Miloslava Vlka do katedrály sv. Víta

Ač se o tom v médiích tolik nepsalo, jedním z těch, které odchod kardinála Miloslava Vlka zasáhl nejvíce, byl jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, kardinál Dominik Duka. A že nejde jen o nějaké zdvořilostní konstatování, dosvědčují lidé, kteří stáli při Dominiku Dukovi v okamžiku, kdy se tato smutná zpráva nesla do našich domovů. Svírá-li se lidská duše žalem, slzám se dá stěží ubránit. A platí to i v případě kardinálů…

Vzpomínky Josefa Feika

Vážení přátelé, srdečně vás zveme k poslechu rozhlasového pořadu Křesťan a svět, jehož hostem bude dlouholetý podporovatel Domácího hospice Duha, jedenadevadesátiletý pan Josef Feik. Jedním z jeho výtvorů pro hospic je Orlicko-oustecký betlém, který je trvale vystaven před vchodem do sociální poradny v Centru domácí hospicové péče v Hořicích.

Více informací o pořadu zde: Vzpomínky Josefa Feika

Nabídka akcí Domácího hospice Duha v roce 2018

Drazí přátelé,

Domácí hospic Duha vám nabízí v roce 2018 akce:

8.3. – 11.3. – exercicie Vranov /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek/

18. 10.- 21.10. – exercicie Vranov /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek/

10. 9.- 13.9. – setkání pro zdravotníky a ostatní v pomáhajících profesích – Eljon, Špindlerův Mlýn /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová/

27.4.- 29.4. – setkání domácích hospiců /možnost pro celou rodinu/ – Vesmír /Diecézní centrum života mládeže/ Deštné v Orlických horách

11.11.- 13.11. setkání ředitelů a vedoucích domácích hospiců – Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn

Přednáška pro zaměstnance MMN, a.s. nemocnice v Semilech

Dne 5.2. 2018 od 13:00 hodin se uskuteční přednáška s problematikou paliativní péče pro zaměstnance MMN,a.s.  nemocnice v Semilech.

Jana Sieberová ve své přednášce seznamuje posluchače se skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na poskytnutí odborné paliativní péče, ale hovořit bude o rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také o nabídce duchovní služby a její podstaty.

Účastníci tak mohou získat představu o poskytování domácí hospicové péče včetně rozhovorů v duchovní péči, kdy se pečující profesionál citlivě dotýká hloubky nitra pacientů i rodin a nechává tak vzájemnou spolupráci v atmosféře svobody, důstojnosti, sdílení, úcty k prožitým chvílím.

Kurz duchovní péče zahájen

Drazí přátelé,

dne 3. 2. 2018 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnilo slavnostní zahájení Kurzu pro dobrovolníky v duchovní péči za přítomnosti J.E. Mons. Josefa Kajneka, Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, MUDr. Michala Hrnčiarika, Pavla Rouska, hospicového kaplana, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové.

Máme důvod k radosti, neboť se do kurzu přihlásilo 25 účastníků z měst Česká Třebová, Hradec Králové, Lázně Bělohrad, Vysoké Mýto, Dobruška, Jaroměř, Bukovina, Vrchlabí, Žamberk, Litomyšl, Studenec, Jablonec nad Nisou, Praha, Jičín, Česká Třebová, Potštejn, Nová Paka, Lomnice nad Popelkou, Hořice a od počátku se v Duze vytvořilo živé, přívětivé a otevřené společenství.


Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, Senice na Hané

Drazí přátelé,

1.2. 2018 zahájil svou činnost Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, který má sídlo v Senici na Hané. Byla jsem pozvána k besedě o problematice domácí hospicové péče pro veřejnost, která se uskutečnila v reprezentačních prostorách MÚ Litovel.

Dva roky uplynuly od první návštěvy žen zakladatelek, které mne oslovily s myšlenkou založit domácí hospic na konferenci v Brně a poté se rozhodly k návštěvě Domácího hospice Duha v Hořicích. Zrození každého díla má svůj čas a nemá smysl realizaci hospice nijak urychlovat. Je potřebné nechat myšlenku posupně zrát a ověřovat si, zda služba, ke které cítíme povolávání, má v místě, kde hospic vznikne, své opodstatnění, ale také zda je to skutečně služba, ke které máme vlastní dispozice.

Drahá Jano…

Drahá Jano, 

děkuji za Tebe a ráda bych Ti vyjádřila díky za Tvou horlivou službu mířenou nejen přímo k pacientům, ale čím dál častěji také k také naší rozrůstající se hospicové komunitě.“ Domácí hospic Duha začínal v roce 2009 jako ojedinělé občanské sdružení, které začalo poskytovat domácí hospicovou péči.

Jana Sieberová čtenářům

Vážení čtenáři,

srdečně Vás zdravím z Dačic, od sester karmelitek, kam jsem se uchýlila k sepsání pokračování druhého dílu knížky Hospic příběh naplněné naděje. Byl to rok, co mi odešel můj tatínek a bude to rok, co odešel pan kardinál Vlk. Hlavně z podnětu pana kardinála, jsem začala psát a splnila tím i jeho přání.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Již od 3. 2. započne v prostorách Centra domácí hospicové péče v Hořicích „Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné“, který ve spolupráci s Domácím hospicem Duha pořádá Biskupství královéhradecké. Zájemci o kurz se stále mohou hlásit na adresu hospice.

Přednáška Jany Sieberové v Dačicích

Rodinné centrum Křižovatka srdečně zve na přednášku Jany Sieberové: Doprovázení pacientů v konečné fázi života. Uskuteční se ve čtvrtek 25. ledna 2018, od 18 hodin, v Katolickém domě Dačice.

Pozvánka ke stažení: Přednáška – Doprovázení

Přednáška Jany Sieberové v Lomnici nad Popelkou

Přednáška Jany Sieberové pro širokou veřejnost v Lomnici nad Popelkou se uskuteční 19. 2., od 17 hodin, v Městském muzeu a galerii Lomnice nad Popelkou, p. o. Téma přednášky: Doprovázení pacientů v konečné fázi života.

Přednáška Jany Sieberové v Semilech

Přednáška Jany Sieberové na téma: „Domácí hospicová péče“, se uskuteční 5. 2. v Městské nemocnici v Semilech.

Přednáška Jany Sieberové v Litovli

Srdečně vás zveme na přednášku Jany Sieberové: Hospicová služba neboli doprovázení nemocného v konečné fázi života. Uskuteční se v Litovli, ve Velkém zasedacím sále Městského úřadu, 1. 2. 2018, od 15 hodin.

Pozvánka ke stažení: hospicová služba

Letem Asociačním světem – nové číslo zpravodaje Asociace hospiců

Ke stažení zde: Letem Asociačním světem 1-2018

Naše nová Odborná sociální poradna ve Vrchlabí

Klienti a pacienti našeho Kontaktního místa ve Vrchlabí mohou od ledna 2018 plně využívat služeb odborného sociálního poradenství díky nově zřízené stálé poradně. Poradna bude odpovídat především na otázky: Co si mám počít se svým vážně nemocným blízkým, jak se o něj mohu postarat? Lékař mi sdělil nepříznivou prognózu onemocnění, jak tomu mám rozumět? Co se bude dít, až tu nebudu, kdo se postará o mé blízké, co s mou pozůstalostí…? Co si počnu, až tu budu sám(a), jak a na co se mám připravovat? Otázky vztahové jsou přitom častokrát provázané s materiálním zabezpečením. 

Ještě jednou děkujeme!

Říká se, že díků není nikdy dost a v tomto případě to platí dvojnásob. Proto ještě jednou znovu děkujeme, že jste nás podpořili v projektu „ČSOB pomáhá regionům“. Ještě v pátek, den před ukončením, jsme bojovali o první místo a částku 50 000 Kč s terapeutickou dílnou Pekárna na plechu. Peníze pro náš hospic byly zasílány kartou v sobotu ještě hodinu před půlnocí. Díky vám získá hospic na nové zdravotní pomůcky pro umírající celkovou částku 97 200 Kč!