Podporují nás

Keď idete od umierajúceho, úplne inak svieti slnko (1. časť)

Rozhovor s Janou Sieberovou pro slovenský portál nm.sk.

Za paní Hanou Jüptnerovou

Naše malá vzpomínka na výjimečnou ženu a podporovatelku Domácího hospice Duha.

Spřátelit se s vlastní smrtí?

Pohled Jany Sieberové k zamýšlenému zákonu o eutanazii, pro Katolický týdeník.

Koncert pro Duhu

Srdečně vás zveme na tradiční koncert Smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA, jehož výtěžek bude věnován na provoz našeho hospice. Koncert se bude konat 10. listopadu 2019 v 16 hodin, v římskokatolickém kostele Panny Marie Královny Míru, Lhotka – Praha 4. Vstupné dobrovolné.

Nemusíme umírat v nemocnicích

Ve čtvrtém zamyšlení se Jana Sieberová snaží nabídnout pohled na kvalitu péče, které poskytují většinou neziskové organizace, a tu, které jsou více napojeny na rozpočet státu. V čem se liší ono pečování o umírající? Jakou má kvalitu? Zaručuje dostatečnou důstojnost? Hospic nabízí přívětivý pocit domova, což pro člověka, jenž ví, že jeho život končí, je vhodnější, než pokud by odcházel v nemocnici. Záznam celého pořadu zde:
http://ippkid.cz/2019/10/20/nemusime-umirat-v-nemocnicich/

Konference v Poslanecké sněmovně

Dne 8.10. 2019 jsem se zúčastnila konference v Poslanecké sněmovně k připravovanému zákonu eutanázie v České republice. Přináším vám zde text svého sdělení.

Jako zdravotní sestra, pracuji ve zdravotnictví 35 let, z čehož 25 let na oddělení ARO a 10 let v Domácím hospici Duha, který jsem založila v roce 2009 z důvodu nedostatečné péče o umírající pacienty a z hrozby uzákonění eutanázie v ČR. Když jsem před deseti lety zakládala domácí hospic v Hořicích, nevěděla jsem, co přede mnou stojí. Kolik obtíží a nepochopení budu muset obstát.

Beseda v Lomnici nad Popelkou

Dne 22.10. 2019 se uskuteční beseda pro širokou veřejnost v Lomnici nad Popelkou nad tématem domácí hospicová péče od 16:00 hodin. Srdečně zveme k účasti!

Jana Sieberová

Duchovní obnova na Vranově u Brna

Dne 17.10. – 20.10. 2019 se uskuteční na Vranově u Brna duchovní obnova pro zdravotníky, sociální pracovníky a ostatní pečující profese. Kdo hodně dává, musí i hodně brát. Je užitečné si vyčlenit v diáři během roku několik dní a odjet na místo, kde můžeme odpočívat a zároveň čerpat. V naší profesi je odpočinek a regenerace sil naprostou nutností.

Lektorem je MUDr. Marie Svatošová, Mgr. Pavel Rousek a Jana Sieberová.

Těšíme se na vás!

Přednáška v Jičíně

Dne 15.10. 2019 se uskuteční přednáška v Oblastní nemocnici Jičín na interním oddělení ve 14.00 hodin nad tématem doprovázení umírajících lidí v jejich přirozeném prostředí.

Máme radost, že nemocnice v Jičíně naváže širší spolupráci s Domácím hospicem Duha. Děkujeme!

Jana Sieberová

Beseda v Bratislavě

Ve dnech 11.10. a 12. 10. 2019 se uskutečnily v Bratislavě besedy nad tématem domácí hospicová péče. Byla zde patrná silná potřeba vzniku služby, v které jsou lidé na konci života přijímání jako lidské bytosti, s úctou a důstojností k jejich prožívanému utrpení, doprovázeni týmem odborníků.

Besedy se zúčastnili lidé z Trenčína, kde domácí hospic již zakládají, tak jako v Levicích u Nitry. Mám radost, že se na Slovensku začínají rodit domácí hospice, tak jako v České republice. Bude třeba si vzájemně vypomáhat, setkávat se a předávat si zkušenosti.

Dobrým vzorem a oporou vám bude již existující domácí hospic v Handlové a Prešově.

Děkuji všem účastníkům a přeji hodně sil v této náročné, ale požehnané službě.

Jana Sieberová

Proběhla konference „Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie“

Téma zavedení eutanazie se s periodickou pravidelností objevuje na české politické scéně. Poslankyně hnutí ANO Věra Procházková začala připravovat zákon, který by umožňoval usmrcení pacientů lékařem, na základě jejich údajné vědomé žádosti.

Příběhy z hospiců a nejen to…

V Katolickém týdeníku vychází každoroční Hospicová příloha, která nabízí pohled do zákulisí českých hospiců. Pokud jste si noviny nemohli nebo nestihli koupit, přinášíme přílohu zde ke stažení:

Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie

Hospicoví pacienti o eutanazii nežádají. Potřebujeme tedy vůbec zavádět eutanazii nebo spíše mít kvalitní paliativní péči? Touto otázkou se bude zabývat konference pod názvem „Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie“.

Za Domácí hospic Duha přednáší Jana Sieberová.

Posvícení v hospici

Uplynulo již pět let od posvěcení hospicové kaple Panny Marie Bolestné. Duha si tuto událost připomněla setkáním v Centru domácí hospicové péče a mší svatou.

Dar péče

V třetím zastavení se u otázky daru se Jana Sieberová zamýšlí nad darem péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás?

Poděkování stavebninám BESTA

Děkujeme stavebninám BESTA za srdečné přijetí, které se dostalo naší společnosti během pátečních oslav vzniku tohoto podniku. Děkujeme též za veškerou podporu a finanční dar, který byl coby výtěžek z oslav věnován právě Duze!

20 let stavebnin BESTA a benefice pro Duhu

Stavebniny BESTA slaví letos 20. narozeniny! Součástí oslav, které proběhnou 27. 9. 2019 v areálu stavebnin BESTA v Hořicích – bude benefice, které se podnik rozhodl věnovat našemu hospici! Velice děkujeme za tuto podporu a srdečně všechny zveme.

Jana Sieberová na cestě se seminaristy

Doprovázení umírajících, péče o nemocné, každodenní život s Bohem… to jsou cenné a neopakovatelné životní zkušenosti, které můžete předávat. Třeba i během společného cestování. Jana Sieberová byla požádána, aby doprovázela skupinu seminaristů na jejich cestě do kláštera Betlémských mnišek. Více informací v přiloženém článku.

Podvečerní posezení s Janou Sieberovou

Městské muzeum Hořice pravidelně do svých prostor zve zajímavé osobnosti na besedu. 25. 9. od 18:30 bude hostem Jana Sieberová.

Všichni jste srdečně zváni!

Duha na dalším ročníku Královéhradeckých ošetřovatelských dnů

Ve dnech 12. – 13. 9. 2019 se konaly již XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Odborný program byl tentokráte zaměřen především na ošetřování stomií. Domácí hospic Duha se zde opět prezentoval se svým stolkem a vlastní přednáškou zdravotní sestry Lucie Kalenské (z pobočky ve Vrchlabí) na téma “ Specifika a problematika ošetřování stomií u onkologicky nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stádiu v domácím prostředí.“