Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Ideálem je, aby pacient nemusel čekat

Ideálním stavem českého zdravotnictví by byl „dostatek“. Dostatek prostor, personálu, vybavení… aby pacient nemusel čekat na operace kolen, transplantace orgánů, vydání objednaných léků… Zkrátka, aby se mu dostalo té okamžité pomoci, kterou potřebuje. Je ale takový ideál vůbec dosažitelný? Ať již ano nebo ne, přibližovat se k němu by mělo být cílem každé zdravotnické služby. Nejinak je tomu i v případě domácí hospicové péče. Základním ideálem této služby je její dostupnost, kterou se v rámci Královéhradeckého kraje prakticky podařilo zajistit.

Vrchlabští evangelíci u nás na návštěvě

Svoji dnešní návštěvu Hořic a Nové Paky začali členové a členky vrchlabského evangelického sboru právě u nás v sídle Domácího hospice Duha. Pochopitelně něco o domácí hospicové péči vědí, vždyť naši (ekumenickou) vrchlabskou pobočku vede právě členka tamního evangelického sboru MUDr. Jana Michlová, ale bylo vidět, že povídání Jany Sieberové o práci hospicových sester i o jejích vlastních začátcích si poslechli všichni moc rádi a s velikým zájmem.

JK

Návštěva žáků ze Skutče

Po roce nás v Centru domácí hospicové péče opět navštívili žáci Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Mladí studenti si vyslechli přednášku o fungování hospice a prohlédli si naše prostory. Přivezli nám také velký dar – zalepenou obálku, kde bylo 1 108 Kč. Žáci tyto peníze vydělali prodejem občerstvení ve své kavárně na majálesu. V rámci rozpočtu domácího hospice, který čítá cca 5 milionů Kč ročně, se to může zdát jako nepatrná částka. Skutek je to však obrovský! Dítě nikdy nemůže věnovat peníze ze svého finančního nadbytku, vždy to bude pouze z jeho nedostatku. Proto si tohoto daru tolik vážíme a moc za něj děkujeme! Domácí hospicová péče totiž stále existuje pouze díky darům, dotacím…a velkým srdcím.

Setkání přátel hospice

V pátek 1. 6. proběhlo malé setkání přátel hospice, které jsme uskutečnili obzvláště kvůli kulatým narozeninám příznivkyně našeho hospice – paní Dany. Přejeme všechno nejlepší! 

Besedy a autogramiády Jany Sieberové – knížka Naděje na konci cesty

Jičín – 4. 6., 17 hodin, Porotní sál Valdštejnského zámku (na náměstí)

Nová Paka – 7. 6., 17 hodin, Městská knihovna

Hradec Králové – 12. 6., 18 hodin, Galerie biskupské rezidence

Z doprovázení…

V březnu letošního roku nám lékaři z FN Motol v Praze svěřili do péče 2,5 leté dítě s nádorem mozečku. Podrobně nás informovali o komplikovaném zdravotním stavu holčičky a sdělovali prognózu onemocnění.

Rodiče dítěte podepsali negativní revers, nechtěli, aby jejich dcera podstupovala chemoterapii, vzhledem ke špatné prognóze. Při rozhovoru se lékař ujišťoval o profesionalitě našeho týmu, podstatné bylo, že máme v týmu lékaře, který povede léčbu bolesti a ostatních symptomů pokročilého nádorového onemocnění.

Těžko se dá popsat, co vnímáte při rozhovoru, když vám svěřují do péče umírající dítě. Byla to směsice bolesti, smutku, ale také jistoty, že rodině maximálně pomůžeme a dítě do péče převezmeme. Když jsem sdělovala týmu, o koho budeme pečovat, tak nebylo třeba mnoha slov. Srdcem jsem cítila, že je to pro nás všechny velmi bolestné…

Z muzikálu do muzikálu 2 – oblíbené příběhy zaujaly ve Vrchlabí

Nedělní květnové odpoledne rozzářilo nejen nádherné slunečné počasí, ale také benefiční představení Pěveckého sboru SDS. Z muzikálu do muzikálu 2, další pokračování oblíbených zhudebněných příběhů, mohli diváci shlédnout a vyslechnout v prostorách Divadelního klubu Vrchlabí a současně přispět na dobrou věc. Výtěžek byl věnován na provoz Domácího hospice Duha.

Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bělohrad

Zveme vás srdečně na bohatý program do Lázní Bělohrad, kde se bude konat „Zahájení lázeňské sezóny“. Domácí hospicovou péče zde bude reprezentovat Duha se svým stánkem. Více v přiloženém plakátku po rozkliknutí příspěvku.

Archiv pořadu „Živě s Noe“ s Janou Sieberovou – vzpomínání na kardinála Vlka a o hospicové péči

Mimořádná osobnost kardinála Vlka ve vzpomínkách Jany Sieberové a jak je s tím vším provázaná hospicová péče. Celý pořad najdete na tomto odkaze: http://www.tvnoe.cz/video/17232

Křest knížky „Naděje na konci cesty“

Když Jana Sieberová vydala svoji první knížku o Domácím hospici Duha, možná ani netušila, že neuplynou ani dva roky a přijde na řadu pokračování. „Naděje na konci cesty“, tak zní název nového titulu, který byl slavnostně představen 17. 5. 2018 v Městské knihovně v Hořicích.

Poděkování kardinála Duky hospicovému hnutí

Jeho Eminence kardinál Dominik Duka zaslal své poděkování za službu umírajícím a za svědectví lásky, které spatřuje v domácí hospicové péči. Něco z těchto svědectví je sepsáno členy hospicového hnutí v knížce „Naděje na konci cesty“. Celý dopis pana kardinála si můžete přečíst zde:

Studentky Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice v Duze

Všechny obecně prospěšné služby by měly sledovat jeden základní cíl: důstojnost člověka. Pouze tehdy mají  smysl. Toto poselství chceme předávat dál, obzvláště budoucím pracovníkům těchto služeb. Děkujeme za návštěvu studentkám Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice!

Jana Sieberová v pořadu „Živě s Noe“

18. 5. 2018, ve 14 hodin, bude Jana Sieberová hostem pořadu „Živě s Noe“.  Hlavním tématem bude vzpomínání na kardinála Miloslava Vlka, dlouholetého podporovatele domácí hospicové péče.  Do pořadu  je možno se zapojit i prostřednictvím  telefonu nebo e-mailů, se svými dotazy a vzkazy.

Živě s Noe

Slavnostní ukončení Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péče o nemocné

Drazí přátelé,

dne 5. 4. 2018 se na Biskupství královéhradeckém uskutečnilo slavnostní ukončení Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné za přítomnosti královéhradeckého biskupa J. Exc. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové z Domácího hospice Duha v Hořicích.

Křest knížky „Naděje na konci cesty“ proběhne v Hořicích

Budeme se těšit na společně prožité chvíle s vámi se všemi! Vždyť příběhy hospice Duha jsou příběhy všech lidí kolem něj.

Přednáška Jany Sieberové na Kněžském dni v Litoměřicích

15. 5. 2018 se opět sejdou kněží a jáhni Litoměřické diecéze na tzv. „Kněžském dni“. Součástí programu bude i přednáška Jany Sieberové o hospicové péči a duchovním doprovázení onkologicky nemocných pacientů v terminální fázi onemocnění.

Setkání domácích hospiců 2018 – rozhovor

Již pátý ročník Setkání domácích hospiců se uskutečnil na Diecézním centru mládeže Vesmír. Celá akce vzešla z původní myšlenky a iniciativy kardinála Miloslava Vlka. Realizace se chopil Domácí hospic Duha. Čím je toto setkání výjimečné a proč se vlastně koná? Na to již odpovídá v našem rozhovoru zakladatelka Duhy – Jana Sieberová.

Článek naší pacientky v časopise Puls

V časopise města Vrchlabí Puls vyšel článek naší pacientky – paní Karpíškové. Článek si můžete přečíst zde: http://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=6073

Uskutečnila se vernisáž výstavy Škola Michael for Mamma HELP

Spolu se zasedáním hořického zastupitelstva proběhla v pondělí 23. dubna ve foyer Divadelního sálu na radnici vernisáž výstavy uměleckých fotografií s námětem ženských aktů poznamenaných rakovinou prsu. Autory jsou studenti školy Michael, kteří je vytvořili pro sdružení Mamma Help, z. s., jež dlouhodobě pomáhá ženám s tímto onemocněním.

Poděkování obcím

Domácí hospic Duha je v současnosti schopen poskytovat služby domácí hospicové péče dojížděním až do 150 obcí. Jsme vděční, jak velikou pozitivní odezvu na naši přítomnost nalézáme u jejich obyvatel, u starostů, místostarostů i dalších představitelů. Řada z nich nás v posledních měsících podpořila finančním darem, poskytnutím informačních prostor nebo přáním úspěchu.

Děkujeme obci Prosečné, že krom finančního daru 5000 Kč nám poskytla i prostor ve svém Prosečenském kurýru, jehož číslo nám bylo dnes zasláno. Velmi si tohoto zájmu o šíření domácí hospicové péče vážíme! Prosečenský kurýr si můžete přečíst i zde a pokud budete mít cestu do Krkonoš, jistě se v této malebné obci zastavte:  Prosečenský kurýr