Podporují nás

Poděkování Duze

Tento dopis nás nesmírně potěšil! Děkujeme celé této krásné rodině, že jsme mohli vstoupit do jejího života a být chvíli jeho součástí.

Pozvánka na Společenský večer Vavřineček

Společenství mládeže Vavřineček z Jilemnicka a skautské středisko „JILM“ Jilemnice vás co nejsrdečněji zve na 17. Společenský večer Vavřineček. Těší se na vás 22. února 2020 v jilemnickém Společenském domě Jilm.

Společenský večer začíná jako již tradičně v 19:30, vstupné je 150,- Kč (100,- Kč studenti po předložení průkazu studenta). K tanci i poslechu zahraje plesová skupina Futrál. Těšte se na standardní i latinské a moderní tance. Nebude chybět bohatý doprovodný program – předtančení, tombola, taneční mikrolekce, a další.

Více informací získáte na stránkách spolco.jilemnicko.cz a jilm.skauting.cz. Pokud si chcete rezervovat lístky nebo místo k sezení, ozvěte se na e-mail vavrinecek@gmail.com

Výtěžek společenského večera podpoří činnost jilemnického skautského střediska Jilm a také Domácí hospic Duha ve Vrchlabí.

Poděkování Duze

Vážení pracovníci hospicu,

chtěla bych Vám tímto Všem poděkovat za Vaši ochotu, morální podporu a starostlivou péči, kterou se poskytli mému těžce nemocnému manželovi Jaromíru Špačkovi. Byla to pro nás všechny velmi těžká životní událost, ale víme, že jsme My i Vy udělali vše dobré proto, aby náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček mohl své poslední chvíle života prožít doma, v kruhu svých nejbližších. Ještě jednou Vám všem velké díky.

Věra Špačková, v. r.

Poděkování organizaci ŽIVOT 90, z. ú.

Domácí hospicová péče se neobejde bez služeb zdravotních sester, které dojíždějí k pacientovi do jeho domova. Náš Domácí hospic Duha zaměstnává dva týmy zdravotních sester. Jeden tým slouží pacientům z Centra domácí hospicové péče v Hořicích, druhý pacientům z oblasti Krkonoš, se sídlem Kontaktního místa ve Vrchlabí.

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Jedním z důvodů založení Domácího hospice Duha byla podpora života u onkologických pacientů v terminálním stádiu nemoci. Vracet život do posledních dní, to je motto nejednoho hospice, včetně našeho.

Přednáška Jany Sieberové v Dolním Újezdě

Vznikající domácí hospic Bílá holubice srdečně všechny zve na přednášky Jany Sieberové, které se uskuteční v termínech:

24. 2. 2020 od 17 hodin, Dům s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě

25. 2. 2020 od 17 hodin, Nový Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Poutníci navštívili náš hospic

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích přivítalo v novém roce svou první větší návštěvu. Asi 50 poutníků, vedených P. Josefem Červenkou ze Soběchleb, se zastavilo poznat naše hospicové zařízení během své zpáteční cesty na Moravu. Rádi jsme jim nabídli občerstvení a povyprávěli něco o naší službě onkologicky nemocným pacientům.

Setkání to bylo velmi srdečné a přestože mnozí u nás byli poprvé, brzy se již pohybovali po hospici jako doma. Děkujeme vám všem za návštěvu!Vánoční přání

Drazí přátelé,

jménem Domácího hospice Duha vám přeji příjemný a laskavý čas vánočních svátků. Kéž jsou pro vás povzbuzením, radostí, štěstím a útěchou. Kéž jsou jedinečné, jako naše životy a jejich vteřiny. Nikdy se už nevrátí a my se musíme učit ocenit krásu každé z nich.

S velkou pokorou a úctou píšu tyto řádky jménem našich pacientů, kteří nám svým utrpením zvěstují velikost lidského života. Vzbuzují v našich srdcích hluboký soucit a lásku. Děkuji rodinám, které se rozhodly o své drahé blízké pečovat.

Děkuji také všem našim sponzorům a podporovatelům za jejich šlechetnost, velkorysost a důvěru, kterou prokazují naší organizaci již deset let.

Velké mé poděkování patří týmu hořické a vrchlabské Duhy, ale také dalším týmům domácích hospiců, které se rozhodly společně s námi vyjádřit, že péče o umírající pacienty si zaslouží veřejný zájem. Representuje totiž hodnoty úcty k lidskému životu a k jeho důstojnosti napříč dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který je často vnímaný jako ekonomická a sociální zátěž ve společnosti.

Přeji vám všem, aby ve vašich domovech bylo trvale přítomno poselství lidského štěstí, dobra a lásky.

Požehnané Vánoce a celý rok 2020.

Za tým Domácího hospice Duha

Jana Sieberová

Poděkování Filharmonii Hradec Králové

Druhý adventní týden nám přinesl nádherné zastavení se v podobě benefičního koncertu absolventů dirigentských kurzů. Nesmrtelná díla Beethovena, Čajkovského a Mussorgskyho nám tentokrát přinesla „nejenom“ osvěžení duše, ale pomohla také i našemu hospici. V rámci dobrovolného vstupného se vybralo neuvěřitelných 24 502 Kč. Děkujeme ze srdce Filharmonii Hradec Králové, že se rozhodla uskutečnit tuto akci, jakožto i všem zúčastněným za štědré dary.

Poděkování za benefiční koncert v Radimi

Ze srdce děkujeme paní starostce Zdeňce Stříbrné i celé obci Radim za to, že se letos opět rozhodli podpořit naši službu uspořádáním benefičního koncertu.

Poděkování Nadačnímu fondu Atýsek

Protože domácí hospicová péče není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, potřebuje Duha k provozu svých služeb pomoc od sponzorů. Na těchto řádcích bychom rádi poděkovali Nadačnímu fondu Atýsek, který náš hospic dlouhodobě podporuje.

Setkání v Koclířově u Svitav

Mariánský víkend ve Fatimě Koclířov, s přednáškou Jany Sieberové o strachu ze smrti a hospicové péči.

Evropa ve světle sociální nauky církve

Součástí semináře bude též přednáška o hospicové péči a domácí hospicové péči. Za Domácí hospic Duha přednáší Jana Sieberová.

Doprovázení…

Vše o doprovázení ve zkušenostech Jany Sieberové. Videozáznam zde:
https://www.youtube.com/watch?v=ADA97sYlCko

Poděkování Městu Lázně Bělohrad

Děkujeme za opakovanou podporu města Lázně Bělohrad. Z dotace jsme tak mohli zakoupit kyslíkové masky, obaly k postranicím polohovacích postelí, dále jsme zakoupili PHM a pojištění pro jedno z našich aut pro zdravotní sestry.

Děkujeme.

Cesta na Slovensko

Přijala jsem pozvání přednášet téma domácí hospicové péče v Levicích, od paní Moniky Mojžíšové, která se rozhodla před půl rokem opustit oddělení ARO, kde pracovala jako zdravotní sestra. Tato žena založila domácí hospic a snaží se o rozvoj péče ve městě Levice a okolí.

Rozhovor

Co je domácí hospic Duha a jaká je náplň Vaší pracovní činnosti?

Domácí hospic Duha je zdravotně sociální zařízení, které pomáhá rodinám pečovat o své blízké v závěrečném období jejich života. Garantuje, že nemocný nebude netrpět fyzickou bolestí, bude respektována jeho důstojnost a v posledních chvílích života nebude sám. Tým tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, duchovní, administrativní pracovníci a účetní. Většina nemocných má onkologickou diagnózu a v průměru je naše péče poskytována jeden měsíc. Region, který obstaráváme, je do 30 km od Hořic. Máme pobočku hospice ve Vrchlabí, ve stejném personálním složení. Zázemí pro pracovní tým se nachází v budově Městské nemocnice v Hořicích.

Poděkování za Královský bál

Děkujeme ze srdce všem organizátorům, obzvláště paní Jitce Vitvarové! Děkujeme všem, kdož jste se zúčastnili tohoto dalšího nádherného ročníku Královského bálu a podpořili tak naši službu onkologicky nemocným! Dar pro náš hospic činí neuvěřitelných 100 000 Kč.

Pomoc Duze se Smart Bankou

Na činnost Domácího hospice Duha můžete nyní přispět i prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka. Děkujeme ze srdce MONETA MONEY BANK za tuto velkorysou podporu i vám všem, že sdílíte starost o naše pacienty!

Instruktážní video k Smart Bance zde:
https://www.facebook.com/hospichorice/videos/2514576258657648/

Poděkování sboru Gaudium Praha

V neděli 10. 11. se zástupci Duhy vypravili do našeho hlavního města, kde se uskutečnil další koncert Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha. Nádherné vystoupení sboru mělo opět benefiční charakter ve prospěch našeho hospice. Na darech do veřejné sbírky se vybralo přesně 12 545 Kč. Ze srdce děkujeme celému sboru i všem dárcům!!!