Podporují nás

Velikonoční přání

Přejeme všem požehnané Velikonoce a radostné jarní dny! Vaše Duha

Výstava obrázků a fotografií ze soutěže

Do naší fotografické a výtvarné soutěže dorazilo velké množství nádherných děl. Všechny si je nyní můžete prohlédnout na výstavě na hořické radnici.

Domácí hospic

 

Dříve lidé umírali běžně doma, v kruhu svých blízkých. V dnešní době většina umírajících pacientů tráví své poslední dny v nemocnicích, často v samotě a opuštěnosti. Během posledních deseti let vznikají domácí hospice, které jsou schopné rodinám umírajících lidí odborně pomoci.

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nebude opuštěn. Pracovní tým domácího hospice je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, duchovních. Má vybavenou půjčovnu kompenzačních pomůcek, které usnadní péči o nemocné v domácím prostředí. Poskytne komplexní péči – zmírnění bolesti, úlevu od obtížných projevů nemoci, psychologickou a duchovní pomoc.

Každý člověk na konci svého života má právo na důstojnou péči. Otázka života a smrti v nás vzbuzuje strach a úzkost. V domácím hospici je možné využít poradnu pracovníků sociální péče, kteří vám poskytnou podstatné informace o domácí hospicové péči.

Umírající lidé potřebují blízkost, soucit, pozornost a čas. Také rodiny, které pečují o své blízké, potřebují podporu, oporu a jistotu, že jejich blízkým bude poskytnuta profesionální a hluboce lidská pomoc.

Důstojná smrt je právem každého člověka.

Jana Sieberová

Přednáška na LF v Hradci Králové

Dne 16.4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče pro pátý ročník mediků na LF v Hradci Králové.

Přednášející MUDr. Pavel Sieber a Jana Sieberová se podělí o své zkušenosti.

Přednáška v Kroměříži

Dne 9.-10. 4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče v Kroměříži pro pracovníky Charity. Přednášející Jana Sieberová se podělí o zkušenosti z doprovázení umírajících lidí.

Setkání zdravotníků v Prešově

Ve dnech 4.4.-7.4. 2019 se uskutečnilo již druhé setkání zdravotníků a ostatních pomáhajících profesích v Prešově na Slovensku. Hojná účast potvrdila, že zdravotníci se potřebují nejen scházet na odborných seminářích, kde si předávají své zkušenosti, ale také potřebují opustit své pracoviště, aby načerpali zdroj síly a odpočinku.

Duchovní obnovu v Prešově v exercičním domě u jezuitů vedl Mons. Pavel Rousek, MUDr. Marie Svatošová a Jana Sieberová.

Děkujeme za společné chvíle, přátelství a sdílení. Děkujeme za výborný 18 kg dort k desátému výročí Duhy! Radujeme se, že domácí hospicová péče vzniká na Slovensku a že si můžeme vzájemně v této službě vypomáhat.

Kéž nás společné chvíle naplní jistotou, že péče o umírající a ostatní trpící, přispívá k potřebné proměně společnosti ve vydávání svědectví lásky a úcty k životu.

Jana Sieberová

 

Duha oslavila 10 let

Reportáž z oslav 10 výročí a fotografie od Libora Duška.

Poděkování NF Atýsek

Děkujeme Nadačnímu fondu Atýsek z Brna za jejich opakovanou finanční podporu našeho hospice. Finanční příspěvky byly použity na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro naše pacienty. Tentokrát bude dar použit na nákup pracovního oblečení pro zdravotní sestřičky.

Děkujeme.

Video z oslavy 10 let

Podívejte se na video z oslavy, které bylo natočeno v rámci Hořického zpravodaje.

10 let Duha na radiu Proglas

Ohlédnutí za 10 lety činnosti Domácího hospice Duha si poslechněte zde.

10. let Duhy

Již tento pátek… srdečně Vás zveme do Biografu na Špici, od 18 hodin na oslavu desátých narozenin našeho domácího hospice.

Vystoupí mimo jiné i Prague Cello Quartet.

Poděkování za 10 let Duhy

Když před deseti lety vzniklo v Hořicích občanské sdružení, které si dalo za cíl poskytovat domácí hospicovou péči, přineslo do regionu zcela nový typ služby. Pokud jste někde zmínili pojem „hospic“, vnímala ho většina veřejnosti jako „civilnější domov důchodců“, kde si naši senioři budou připadat více jako doma, než jako v nemocnici. Domácí hospic však nepřinesl další pečovatelskou službu o seniory, ale službu umírajícím, aby mohli své poslední období života strávit doma mezi svými nejbližšími. Tito pacienti přitom nemuseli být vůbec v seniorském věku. Mnozí z těch, kteří požádali Domácí hospic Duha o poskytování služeb domácí hospicové péče, měli za sebou pouhých třicet nebo čtyřicet let života. Někteří ještě méně…

Nová knížka Jany Sieberové již v prodeji

Novou knížku Jany Sieberové je již možné objednávat u Nakladatelství Triton nebo zakoupit v knihkupectví. K dispozici bude též na oslavách 10. výročí Domácího hospice Duha.

Odkaz na Nakladatelství Triton: http://tridistri.cz/procmamestrachzesmrti?ItemIdx=1

Veřejné hlasování o nominaci Duhy na cenu SozialMarie

Domácí hospic Duha je letos nominován na mezinárodní cenu SozialMarie, kterou uděluje původem rakouská nadace za nové projekty a sociální inovace.

Duchovní obnova pro zdravotníky a ostatní pomáhající profese

Drazí přátelé,

v termínu 21.2.- 24.2. 2019 se společně setkáme s MUDr. Marií Svatošovou a hospicovým kaplanem Mons. Pavlem Rouskem na duchovní obnově pro zdravotníky a ostatní pomáhající profese na Vranově u Brna. 

Uzávěrka fotografické a výtvarné soutěže „Byl jednou jeden život“

Dnešním dnem končí možnost zasílat do naší tvůrčí soutěže obrázky a fotografie (nicméně, pokud nějaké dojdou ještě příští týden, tak je do soutěže o ceny zařadíme 🙂 ). Obzvláště obrázků se sešla celá řada, což nás velice potěšilo. Všem zúčastněným velice děkujeme! Soutěž symbolicky uzavřela Mateřská škola na Daliborce Hořice, kde nám svou kolekci obrázků „Stvoření světa“ donesli přímo sami malí autoři.

Přednáška ve Strakonicích

Dne 11.2.2018 se ve Strakonicích uskuteční přednáška o domácí hospicové péči.

Doprovázení umírajících – přednáška Jany Sieberové v Jičíně

17. 2. 2019, 9:30 v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka. Přednáška je součástí bohoslužby Křesťanského společenství Jičín.

Jana Sieberová „Osobností města Hořice“

Jana Sieberová byla 6. 2. 2019 na hořické radnici oceněna jako „Osobnost města Hořice“. Od roku 2004 se jedná o každoroční anketu, kde nominaci na toto ocenění podávají občané města. Z nominovaných rada města navrhne vítěze a zastupitelstvo města jmenuje osobnost města na svém zasedání. Účelem této ankety je oslovit občany, aby vybrali ze svých řad toho, kdo se podle jejich názoru významným způsobem zasloužil o rozvoj města Hořice.

Proč máme strach ze smrti? – nová knížka Jany Sieberové

Po vydání knížky „Naděje na konci cesty“ oslovilo Janu Sieberovou slovenské Vydavateľstvo Don Bosco, aby napsala knížku o tom, proč se lidé bojí smrti. Nakladatelství Triton se rozhodlo tento titul vydat i pro české čtenáře. A o čem tato knížka s provokativní otázkou bude?