Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Článek naší pacientky v časopise Puls

V časopise města Vrchlabí Puls vyšel článek naší pacientky – paní Karpíškové. Článek si můžete přečíst zde: http://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=6073

Uskutečnila se vernisáž výstavy Škola Michael for Mamma HELP

Spolu se zasedáním hořického zastupitelstva proběhla v pondělí 23. dubna ve foyer Divadelního sálu na radnici vernisáž výstavy uměleckých fotografií s námětem ženských aktů poznamenaných rakovinou prsu. Autory jsou studenti školy Michael, kteří je vytvořili pro sdružení Mamma Help, z. s., jež dlouhodobě pomáhá ženám s tímto onemocněním.

Poděkování obcím

Domácí hospic Duha je v současnosti schopen poskytovat služby domácí hospicové péče dojížděním až do 150 obcí. Jsme vděční, jak velikou pozitivní odezvu na naši přítomnost nalézáme u jejich obyvatel, u starostů, místostarostů i dalších představitelů. Řada z nich nás v posledních měsících podpořila finančním darem, poskytnutím informačních prostor nebo přáním úspěchu.

Děkujeme obci Prosečné, že krom finančního daru 5000 Kč nám poskytla i prostor ve svém Prosečenském kurýru, jehož číslo nám bylo dnes zasláno. Velmi si tohoto zájmu o šíření domácí hospicové péče vážíme! Prosečenský kurýr si můžete přečíst i zde a pokud budete mít cestu do Krkonoš, jistě se v této malebné obci zastavte:  Prosečenský kurýr

Duha děkuje

V neděli 15. dubna uspořádala farnost Panny Marie Sněžné v Praze sbírku na náš hospic. Vybralo se 27 034 Kč. Všem dárcům děkujeme nejen za finanční částku, kterou darovali, ale také za jejich otevřená srdce a zájem o tuto službu!

Rozhovor se slovenským nemocničním kaplanem Jurajem Jendrejovským

Odkaz na celý rozhovor zde: https://www.slovoplus.sk/clanok/nemocnicny-kaplan-juraj-jendrejovsky-rozhovor

Křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty“

Městská knihovna Hořice a Domácí hospic Duha, o.p.s. srdečně zvou na slavnostní křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty – Další příběhy hospice Duha“. Kniha volně navazuje na autorčinu prvotinu s názvem „Hospic – Příběh naplněné naděje“.

Kmotrou nové knížky bude MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Křest knížky se uskuteční  17. 5., od 17:30 v přednáškové místnosti za knihovnou. Akci hudebně doprovodí Ivana a Luděk Václavů.

Výstava fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP

Zveme vás na výstavu fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP. Žena a rakovina prsu – jak toto téma vidí, vnímá a cítí mladá generace fotografů-studentů Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Vernisáž výstavy se uskuteční 23. 4. 2018 v 16 hodin, foyer Městského úřadu Hořice. Hudební program zajišťují žáci ZUŠ Hořice. Připraveno bude i malé občerstvení. Výstava potrvá do 18. 5. 2018. Výstava se koná ve spolupráci s Domácím hospicem Duha.

Křižovníci v Duze

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích uvítalo vzácnou návštěvu zástupců Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v čele s velmistrem řádu J. Exc. Josefem Šedivým. Křižovníci si přijeli prohlédnout hospicové prostory a zajímali se velmi o devítileté působení Duhy i o celé hospicové hnutí v ČR. Pro nás byla tato návštěva výjimečná také z toho důvodu, že řád Křižovníků od svého vzniku vynikal na poli charitativně-špitálním. Tyto špitály ve středověku přirozeně poskytovaly i to, co bychom dnes nazvali hospicovou péčí.  

Vážení a drazí přátelé,

dovoluji si vám tímto představit svou druhou knihu Naděje na konci cesty, která vypovídá o skutečnosti, že domácí hospicová péče v naší společnosti má své opodstatněné místo a předává svědectví odvážných žen a mužů, kteří se rozhodli toto náročné povolání vykonávat.

V některých regionech, zvlášť ve venkovských oblastech, nejsou domácí hospice poskytující paliativní péči téměř k dispozici. Proto by měli být vytvořeny regionální sítě, jejichž cílem by bylo poskytování paliativní péče tak, aby se zajistila jejich dostupnost.

Uvědomuji si, že moderní medicína vytěsňuje soucit s umírajícím člověkem, který většinově odchází sice v nemocnicích špičkově vybavených, ale v samotě, bolestech a zavržení. Přitom ve smrti potřebujeme být chráněni láskou, soucitem a důstojností k životu na jeho konci.

Naděje na konci cesty

… nová knížka Jany Sieberové. Příběh Domácí hospice Duha pokračuje. Možno zakoupit v e-shopu Nakladatelství Triton na adrese: http://tridistri.cz/nadejenakoncicesty?ItemIdx=4

Duhu navštívili zástupci PALLIARE – CARPE DIEM z.ú.

V pátek 6. 4. navštívili Centrum domácí hospicové péče zástupci ústavu PALLIARE – CARPE DIEM z.ú., který usiluje o rozšiřování domácí hospicové péče na Kroměřížsku, ve Zlínském kraji.

Srdečně Vás zveme na akci „Z muzikálu do muzikálu“

Další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu Z muzikálu do muzikálu II, které připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.

Duchovní obnova v Prešově na Slovensku

Ve dnech 19.4.- 22.4. 2018 se uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky v Prešově na Slovensku, kterou povede MUDr. Marie Svatošová, P. Pavel Rousek a Jana Sieberová.

Většina lidí v České republice i na Slovensku umírá v nemocnicích. Umírat důstojně by měl člověk všude. Vždy záleží na personálu, který by měl být velmi empatický, ale  to je velké umění. Nesmíme pacienta obelhávat, ale zároveň ho nemůžeme srazit do zoufalství. Je třeba, abychom se kolem trpícího a umírajícího člověka semkli a udělali všechno proto, co mu může pomoci. Obvyklé fráze „všechno bude dobré, musíte být statečný, atd.“, nepomohou. Je třeba velké citlivosti srdce, abychom na otázky, signály, pocity umírajících, dokázali naladit své srdce.

Se zvláštní úctou myslím na všechny pečující, kteří doprovázejí těžce nemocné a umírající pacienty, protože v jejich službě je skryté něco velmi velikého. Láska a úcta k lidskému životu.

Jana Sieberová

Přednáška ve FN Hradec Králové pro studenty

Dne 18.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pro studenty Zdravotnické školy.

Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života a popsat jejich situaci v jednotlivých kasuistikách. V přednášce jsou představeny konkrétní kroky nutné ke zbudování domácího hospice. Přednášející také hodnotí mnohaleté zkušenosti z doprovázení a identifikuje hlavní slabiny péče o umírající pacienty. Současně hledá a navrhuje konkrétní kroky, které mohou změnit jejich nelichotivé podmínky.

Přednáška

Dne 10.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové v Domově sociálních služeb v Chotělicích.

Lektorka ve své přednášce začíná skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také na nabídku duchovní služby a její podstaty. Účastníci tak mohou získat představu o rozhovoru v duchovní péči, kdy se pečující profesionál citlivě dotýká hloubky nitra pacientů i rodin a nechává tak vzájemnou spolupráci v atmosféře svobody, důstojnosti, sdílení, úcty k prožitým chvílím.

Báseň Duze od PhDr. Jaroslava Šturmy

Před několika dny jsme oslavili deváté výročí Duhy. Na malé setkání jsme pozvali i jejího dlouholetého přítele a podporovatele PhDr. Jaroslava Šturmu. Pan doktor přijet bohužel nemohl, ale poslal nám báseň:

Duha přeje všem požehnané Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky a radost z nastupujících jarních dní,

přeje všem ze srdce

Domácí hospic Duha

velikonoční přání Duha 2018

Vyjde v dubnu…

Kniha volně navazuje na prvotinu Jany Sieberové, s názvem Hospic – Příběh naplněné naděje. K té napsal výstižnou předmluvu kardinál Miloslav Vlk. Další už bohužel nenapíše, protože zemřel, ale jeho výslovné přání „ve své druhé knize napiš: doprovázela jsem kardinála“ mu zde autorka plní. Na jeho radu v ní také pouští ke slovu několik svých následovníků… Knížka „Naděje na konci cesty“ vyjde v dubnu.

 

Vzpomínka na pana kardinála Miloslava Vlka v Českém rozhlase 2

Posíláme odkaz a vzpomínku na vzácného muže, pana kardinála Miloslava Vlka, který miloval Boha až do krajnosti a přijal z jeho rukou plán, který mu od věčnosti svěřil, a ani v závěru života ho neodložil, ale naplnil.

Jana Sieberová v rozhovoru s p. Zbigniewem Czendlikem vzpomíná nejen na na doprovázení pana kardinála v pořadu Jak to vidí……

Poslouchejte zde.

Duha slaví devět let…

Drazí přátelé,

25.3. 2018 oslavíme výročí devíti let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích. Dovoluji si vám k tomu napsat pár svých vzpomínek…

Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.