Podporují nás

Ze života domácího hospice

27. 2. 2020 se v Centru domácí hospicové péče uskutečnilo „Setkání pozůstalých“. Setkání předcházela mše svatá v hospicové kapli, sloužená za zesnulé pacienty.

V Městské knihovně Miletín se konala beseda s Janou Sieberovou, zakladatelkou Domácího hospice Duha.

II. NÁRODNÍ POUŤ ZA HOSPICE

Srdečně zveme na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR – přijďte je podpořit, potřebují Vaši duchovní podporu!

XV. Den hospicové péče

Odborná konference zaměřená na úskalí reality života hospiců. Na téma „Co všechno zvládne domácí hospic“ přednáší MUDr. Pavel Sieber, ředitel Domácího hospice Duha a zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Jičín.

Z doprovázení

Naše nová pacientka, s komplikovanou onkologickou diagnózou, mne při první návštěvě požádala o přivolání kněze. Prožívala panickou úzkost z nadcházející smrti. V odpoledních hodinách jsem navštívila tuto ženu s knězem a ona při krátkém obřadu přijala svátost křtu, svátost pro nemocné a eucharistii. Její oči se proměnily a projasnily v jednom jediném, posvátném okamžiku odvěké lidské touhy po naději. Oči umírajících lidí jsou nejkrásnější na celém světě, zračí se v nich pravda života, kříž nemoci, není v nich žádná faleš ani klam. Nemocná odevzdala svůj život do rukou toho, který jej stvořil. Byla to něžná chvíle návratu člověka do Boží náruče. Druhý den v kruhu své rodiny zemřela.

Jana Sieberová

Pochopení a blízkost

Velkým podporovatelem domácích hospiců byl pan kardinál Miloslav Vlk. Napsal, že Hořice jsou místem, odkud snahy hospicového hnutí vyzařují do celých Čech a dále. Kvůli tomu do Duhy opakovaně přijížděl. Říkal, že Duha je nositelkou domácích hospiců, a že je schopna za tuto věc bojovat a posouvat jí vpřed. Přál si, aby se podařilo zažehnout mnoho takových ohnisek po celé zemi. Aby to byly týmy, které jsou zapálené základní silou, jež celé hospicové hnutí nese, totiž láskou k člověku, k nemocnému, trpícímu. Jde o to,  aby se tato síla rozlila na co nejvíce míst. Upozorňoval, že není zapotřebí nic jako eutanázie, nýbrž že je třeba obklopit člověka láskou, pochopením a blízkostí.

Jana Sieberová

Vytvořit síť domácích hospiců

Mnoho let jsem měla na nástěnce v hospici větu zakladatelky hospiců MUDr. Marie Svatošové z roku 2008: „Jsme někde v půli cesty. Lůžkové hospice je třeba doplnit hustou sítí domácích hospiců.“ A v této době se rodila právě Duha. Nemůžeme hovořit pouze o výhodě domácích hospiců, ale o nutnosti spolupráce s hospici lůžkovými. Jistě si většina pacientů přeje zemřít doma, ale někdy nejsou podmínky domácí péče vhodné, např.: nemocný nemá rodinu nebo je rodina péčí dlouhodobě vyčerpaná. K tomu je třena navázat spolupráci s nemocnicemi, praktickými lékaři, sociálními lu službami. A to je rozdodně  běh na dlouhou trať.

Jana Sieberová

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená. Roste a zapouští kořeny v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost, vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí ve službě umírajícím lidem a jejich rodinám.

Během let jsem objevovala překážky, které zamezují rozvoji tohoto druhu péče. Byla jsem mnohokrát konfrontována strachem ze smrti a otázkou, zda péči o svého umírajícího doma zvládneme. Burcovala mne neošetřená fyzická bolest a bída umírajících. Vnímala jsem ohromnou přesilu překážek, zatvrzelost srdcí lidí a jejich neochotu spolupracovat pro dobro umírajících lidí.

Nejsem idealista, abych si myslela, že v krátké době změníme společnost. Ale dnes, po mnoha letech poctivé služby, vím, že týmy domácích hospiců sjednocují rodiny, budují solidaritu ve společnosti, přinášejí konkrétní pomoc, respekt, úctu a lásku k člověku v závěru lidského života.

Z těchto důvodů si velmi přeji, aby vznikaly další týmy domácích hospiců, aby burcovaly a narušovaly formy, která brání umírajícím lidem prožít poslední týdny života v jejich přirozeném prostředí.

Jana Sieberová

Beseda v Miletíně dne 27.2.

Srdečně Vás všechny zveme na besedu s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích, která se uskuteční v Miletíně, dne 27.2. 2020 od 16:00 hodin, v místní knihovně.

Hovořit budeme o křehkosti lidského života, o přijetí a pochopení jeho závěru, o zvláštní kráse a lidství, které je v každém z nás.

Hospic Milosrdných Sestier v Duze

Během posledních dvou týdnů jsme v našem Centru domácí hospicové péče uvítali dvakrát stážistky z Hospice Milosrdných Sestier, který se nachází ve slovenském Trenčíně. Jak to chodí v Čechách, jak to chodí na Slovensku? To byly nejčastější otázky, jejichž odpovědi nás vzájemně obohacovaly.

Děkujeme za vaši návštěvu u nás a za vaši službu umírajícím!

Přednáška Jany Sieberové v Dolním Újezdu

O tajemství umírání, o tom, proč se bojíme smrti a jaké zázraky se dějí v duších pacientů i těch, kdo umírající doprovázejí…

Duhu navštívil ministr zdravotnictví

Ne každý den máte telefonát z ministerstva zdravotnictví, že by si pan ministr rád prohlédl vaše pracoviště a něco bližšího se dozvěděl o jeho činnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se tentokrát rozhodl zavítat do českého severovýchodu a navštívil Centrum domácí hospicové péče v Hořicích, jehož zřizovatelem a provozovatelem je Domácí hospic Duha, o.p.s.

Poděkování došlé Duze

My děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naše služby…

Poděkování Duze

Tento dopis nás nesmírně potěšil! Děkujeme celé této krásné rodině, že jsme mohli vstoupit do jejího života a být chvíli jeho součástí.

Pozvánka na Společenský večer Vavřineček

Společenství mládeže Vavřineček z Jilemnicka a skautské středisko „JILM“ Jilemnice vás co nejsrdečněji zve na 17. Společenský večer Vavřineček. Těší se na vás 22. února 2020 v jilemnickém Společenském domě Jilm.

Společenský večer začíná jako již tradičně v 19:30, vstupné je 150,- Kč (100,- Kč studenti po předložení průkazu studenta). K tanci i poslechu zahraje plesová skupina Futrál. Těšte se na standardní i latinské a moderní tance. Nebude chybět bohatý doprovodný program – předtančení, tombola, taneční mikrolekce, a další.

Více informací získáte na stránkách spolco.jilemnicko.cz a jilm.skauting.cz. Pokud si chcete rezervovat lístky nebo místo k sezení, ozvěte se na e-mail vavrinecek@gmail.com

Výtěžek společenského večera podpoří činnost jilemnického skautského střediska Jilm a také Domácí hospic Duha ve Vrchlabí.

Poděkování Duze

Vážení pracovníci hospicu,

chtěla bych Vám tímto Všem poděkovat za Vaši ochotu, morální podporu a starostlivou péči, kterou se poskytli mému těžce nemocnému manželovi Jaromíru Špačkovi. Byla to pro nás všechny velmi těžká životní událost, ale víme, že jsme My i Vy udělali vše dobré proto, aby náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček mohl své poslední chvíle života prožít doma, v kruhu svých nejbližších. Ještě jednou Vám všem velké díky.

Věra Špačková, v. r.

Poděkování organizaci ŽIVOT 90, z. ú.

Domácí hospicová péče se neobejde bez služeb zdravotních sester, které dojíždějí k pacientovi do jeho domova. Náš Domácí hospic Duha zaměstnává dva týmy zdravotních sester. Jeden tým slouží pacientům z Centra domácí hospicové péče v Hořicích, druhý pacientům z oblasti Krkonoš, se sídlem Kontaktního místa ve Vrchlabí.

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Jedním z důvodů založení Domácího hospice Duha byla podpora života u onkologických pacientů v terminálním stádiu nemoci. Vracet život do posledních dní, to je motto nejednoho hospice, včetně našeho.

Přednáška Jany Sieberové v Dolním Újezdě

Vznikající domácí hospic Bílá holubice srdečně všechny zve na přednášky Jany Sieberové, které se uskuteční v termínech:

24. 2. 2020 od 17 hodin, Dům s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě

25. 2. 2020 od 17 hodin, Nový Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Poutníci navštívili náš hospic

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích přivítalo v novém roce svou první větší návštěvu. Asi 50 poutníků, vedených P. Josefem Červenkou ze Soběchleb, se zastavilo poznat naše hospicové zařízení během své zpáteční cesty na Moravu. Rádi jsme jim nabídli občerstvení a povyprávěli něco o naší službě onkologicky nemocným pacientům.

Setkání to bylo velmi srdečné a přestože mnozí u nás byli poprvé, brzy se již pohybovali po hospici jako doma. Děkujeme vám všem za návštěvu!Vánoční přání

Drazí přátelé,

jménem Domácího hospice Duha vám přeji příjemný a laskavý čas vánočních svátků. Kéž jsou pro vás povzbuzením, radostí, štěstím a útěchou. Kéž jsou jedinečné, jako naše životy a jejich vteřiny. Nikdy se už nevrátí a my se musíme učit ocenit krásu každé z nich.

S velkou pokorou a úctou píšu tyto řádky jménem našich pacientů, kteří nám svým utrpením zvěstují velikost lidského života. Vzbuzují v našich srdcích hluboký soucit a lásku. Děkuji rodinám, které se rozhodly o své drahé blízké pečovat.

Děkuji také všem našim sponzorům a podporovatelům za jejich šlechetnost, velkorysost a důvěru, kterou prokazují naší organizaci již deset let.

Velké mé poděkování patří týmu hořické a vrchlabské Duhy, ale také dalším týmům domácích hospiců, které se rozhodly společně s námi vyjádřit, že péče o umírající pacienty si zaslouží veřejný zájem. Representuje totiž hodnoty úcty k lidskému životu a k jeho důstojnosti napříč dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který je často vnímaný jako ekonomická a sociální zátěž ve společnosti.

Přeji vám všem, aby ve vašich domovech bylo trvale přítomno poselství lidského štěstí, dobra a lásky.

Požehnané Vánoce a celý rok 2020.

Za tým Domácího hospice Duha

Jana Sieberová