Podporují nás

Domácí hospic v Semilech

Moje cesta k založení domácího hospice není nijak výjimečná. Pracuji jako sestra na ARU a vidím tam spoustu lidí, kteří umírají za ( nyní už barevnou) plentou, sami, bez svých blízkých. Někteří blízcí našich pacientů mi říkali, že by rádi o tatínka, manželku, dceru,…pečovali doma, ale sami to nezvládnou.

Videominutky s Janou Sieberovou

Postupně budeme přidávat jednotlivá videa, najdete je na stránkách Youtube.

ŠKODA AUTO pomáhá Duze

Zdravotně-sociální služby domácí hospicové péče, které provozuje Domácí hospic Duha, o.p.s., jsou plně k dispozici umírajícím onkologicky nemocným pacientům i v době pandemie koronaviru a vládou ČR nařízené karantény.

Velikonoční přání

Přestože letošní Velikonoce budou mít kvůli karanténě prapodivnou příchuť připomínající domácí vězení, zůstává povzbuzující, že poselství těchto svátků se v lidských dějinách nikdy nemění. I nadále jsou Velikonoce dobrou zprávou, která přináší naději. Proto si rovněž dovolujeme vám všem ze srdce popřát Požehnané Velikonoce, mnoho zdraví a nové naděje!

Neobvyklý příběh Hlohové kapličky

Nouzový stav, karanténa, roušky přes obličej, omezení pohybu a veřejných služeb. To je realita dnešních dnů. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět a my proti ní bojujeme všemi dostupnými prostředky. Budiž nám útěchou alespoň historická zkušenost, že každou pandemii, či epidemii se nakonec vždy podařilo překonat, byť mnohdy za cenu ekonomických škod a ztrát na životech. 

Další roušky pro hospic

Solidarita a ochota pomáhat druhým je stále průvodním jevem současných dnů. Moc děkujeme za další roušky, které se nám sešly v hospici. Velmi nám to pomohlo! Děkujeme jmenovitě paní Věře Vojtové, Markétě Dvořákové s maminkou a Marii Šaršonové.

Domácí hospicová péče přijímá pacienty do péče

Domácí hospicová péče přijímá dál pacienty do péče.

Je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 773652844.

Jana Sieberová

Jedenáct let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích

Vážení přátelé,

I v této tak náročné době nelze nevzpomenout na výročí založení Domácího hospice Duha dne 25. 3. 2009. Za jedenáct let poctivé služby se nám podařilo vybudovat s celým pracovním týmem a s mnoha dobrovolníky solidní zázemí pro poskytování domácí hospicové péče v areálu Městské nemocnice v Hořicích, vybavit se kompenzačními pomůckami, otevřít pobočku ve Vrchlabí a pomoci více než 20 domácím hospicům v ČR k jejich vzniku.

Cítím v srdci velký vděk za toto dílo, které zde vyrostlo s Boží pomocí. Cítím velký vděk k našim zaměstnancům, sponzorům a podporovatelům. Děkuji všem našim pacientům a jejich rodinám za důvěru a projevenou lásku. 

Za tým Domácího hospice Duha,

Jana Sieberová

Svěcení zákl. kamene Mons. Dominikem Dukou OP
MUDr. Marie Svatošová a Jana Sieberová

Radniční sál 25.3.2009

Roušky pro hospic

Pandemie koronaviru přinesla mnoho lidského neštěstí, ale také i vlnu lidské solidarity. Poučila nás, že máme mezi sebou báječné sousedy, kteří bez výzev nezištně pomáhají. Během několika dní se nám v hospici sešlo množství ručně dělaných ústních roušek. Rádi bychom proto touto cestou ze srdce poděkovali: Marii a Kateřině Šaršonovým, Janě Horáčkové, Adéle Kosové a její babičce.

Platby za zapůjčené pomůcky

Vážení klienti půjčovny,

vzhledem ke karanténním opatřením prosíme, abyste při úhradách měsíčního půjčovného upřednostnili bezhotovostní platbu na hospicový účet.

Vstup do prostor hospice je až do odvolání možný pouze s rouškou, ústenkou nebo jinou dostatečnou ochrannou pomůckou přes nos a ústa.

Děkujeme za pochopení i za Vaši stálou přízeň.

Váš

Domácí hospic Duha

Pravidla pro pracovníky hospiců

16. 3. 2020 12 DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI V ČR vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly:

1) do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb

2) zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky

3) zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez ochranných rukavic. Do doby plné disponibility ochranných pomůcek ze strany státu používání vlastních, provizorních.

4) nevstupovat do rodin, kde nebudou mít všichni přítomní nasazenou roušku (stačí laická, látková atp.) – edukovat rodiny a trvat na tom.

5) upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní

6) důsledně používat desinfekci rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta)

7) vyzvat na svých stránkách k zápůjčce/věnování roušek a ochranných štítů pro Vaše potřeby

8) zajistit zákaz účasti na všech pracovních akcích, které nesouvisejí s přímou péčí o pacienty a jiným neodkladným výkonem práce

9) systematicky a pravidelně provádět desinfekci pracovních prostor

10) poučit podřízené, pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních

11) přijatá opatření týkající se veřejnosti zveřejněte na webu a FB.

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Pavel Sieber

MUDr. Jana Vlková, Ph.D. Předsednictvo České společnosti hospicové péče

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Opatření vzhledem ke karanténě ze dne 16.3. 2020

Od 16.3. 2020 do odvolání platí vstup do kontaktního pracoviště Domácího hospice Duha v Hořicích pouze v roušce.

Jana Sieberová

Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena od 16.3. 2020

Vážení,

vzhledem k vyhlášené karanténě se uzavírá do odvolání půjčovna kompenzačních pomůcek. Případné dotazy vyřídíme v pracovní dny od 8:00 – 10: 00 hodin. Kontaktujte nás na tel.č.: 733741594.

Děkujeme za pochopení.

Jana Sieberová

Postní duchovní obnova s Janou Sieberovou

Římskokatolická farnost Soběchleby vás zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s paní Janou Siebrovou, zakladatelkou domácí hospicové péče v Hořicích. V sobotu 14. března 2020, v Soběchlebích u Hranic na Moravě.

Ze života domácího hospice

27. 2. 2020 se v Centru domácí hospicové péče uskutečnilo „Setkání pozůstalých“. Setkání předcházela mše svatá v hospicové kapli, sloužená za zesnulé pacienty.

V Městské knihovně Miletín se konala beseda s Janou Sieberovou, zakladatelkou Domácího hospice Duha.

II. NÁRODNÍ POUŤ ZA HOSPICE

Srdečně zveme na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR – přijďte je podpořit, potřebují Vaši duchovní podporu!

XV. Den hospicové péče

Odborná konference zaměřená na úskalí reality života hospiců. Na téma „Co všechno zvládne domácí hospic“ přednáší MUDr. Pavel Sieber, ředitel Domácího hospice Duha a zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Jičín.

Z doprovázení

Naše nová pacientka, s komplikovanou onkologickou diagnózou, mne při první návštěvě požádala o přivolání kněze. Prožívala panickou úzkost z nadcházející smrti. V odpoledních hodinách jsem navštívila tuto ženu s knězem a ona při krátkém obřadu přijala svátost křtu, svátost pro nemocné a eucharistii. Její oči se proměnily a projasnily v jednom jediném, posvátném okamžiku odvěké lidské touhy po naději. Oči umírajících lidí jsou nejkrásnější na celém světě, zračí se v nich pravda života, kříž nemoci, není v nich žádná faleš ani klam. Nemocná odevzdala svůj život do rukou toho, který jej stvořil. Byla to něžná chvíle návratu člověka do Boží náruče. Druhý den v kruhu své rodiny zemřela.

Jana Sieberová

Pochopení a blízkost

Velkým podporovatelem domácích hospiců byl pan kardinál Miloslav Vlk. Napsal, že Hořice jsou místem, odkud snahy hospicového hnutí vyzařují do celých Čech a dále. Kvůli tomu do Duhy opakovaně přijížděl. Říkal, že Duha je nositelkou domácích hospiců, a že je schopna za tuto věc bojovat a posouvat jí vpřed. Přál si, aby se podařilo zažehnout mnoho takových ohnisek po celé zemi. Aby to byly týmy, které jsou zapálené základní silou, jež celé hospicové hnutí nese, totiž láskou k člověku, k nemocnému, trpícímu. Jde o to,  aby se tato síla rozlila na co nejvíce míst. Upozorňoval, že není zapotřebí nic jako eutanázie, nýbrž že je třeba obklopit člověka láskou, pochopením a blízkostí.

Jana Sieberová

Vytvořit síť domácích hospiců

Mnoho let jsem měla na nástěnce v hospici větu zakladatelky hospiců MUDr. Marie Svatošové z roku 2008: „Jsme někde v půli cesty. Lůžkové hospice je třeba doplnit hustou sítí domácích hospiců.“ A v této době se rodila právě Duha. Nemůžeme hovořit pouze o výhodě domácích hospiců, ale o nutnosti spolupráce s hospici lůžkovými. Jistě si většina pacientů přeje zemřít doma, ale někdy nejsou podmínky domácí péče vhodné, např.: nemocný nemá rodinu nebo je rodina péčí dlouhodobě vyčerpaná. K tomu je třena navázat spolupráci s nemocnicemi, praktickými lékaři, sociálními lu službami. A to je rozdodně  běh na dlouhou trať.

Jana Sieberová