Podporují nás

Oslavy Světového dne nemocných v hospici Duha

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám chtěli vyjádřit  co nejsrdečnější poděkování za návštěvu v Centru Domácí hospicové péče v Hořicích u příležitosti oslav Světového dne nemocných a slavnostního otevření druhé části zázemí domácího hospice Duha v Hořicích.

Díky Nadaci ČEZ, Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu se nám podařilo získat potřebné finance na rekonstrukční práce.

Pozvání na Den otevřených dveří přijal Mons. Josef Kajnek, biskup – administrátor Královéhradecké diecéze, zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová, radní KHK  PaedDr.et Mgr. Josef Lukášek a starosta města Hořice Ivan Doležal.

Krásnou atmosféru jsme po úvodních proslovech zahájili hudebním doprovodem žáků ZUŠ v Hořicích pod vedením paní ředitelky Zdeňky Vaškovové.

Nové prostory jsou především určené pro setkávání truchlících rodin, dále kancelář pro sociální pracovnici a klienty, vznikne tu potřebné zázemí Klubu Duha, prostor pro setkávání dobrovolníků a sklad kompenzačních pomůcek. Tyto prostory chceme také využívat pro kurzy učené všem pečujícím. Plánujeme nabídku vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelek a sociálních pracovnic v oblasti paliativní péče pod hlavičkou ČAS.

Radostným překvapením slavnostního dne byl zájem téměř stovky návštěvníků z řad obyvatel Hořic a okolí, Jičína, Dvora Králové n/L, Hradce Králové, ale také z Liberce a Rychnova n/K. Početná skupina zdravotníků přijela z hospice v Červeném Kostelci.

Živý zájem o problematiku domácí hospicové péče, léčbu symptomů pokročilého nádorového onemocnění a ukázku speciálních zdravotnických pomůcek, nás velmi mile překvapil.

Vzhledem ke skutečnosti, že informovanost o domácí hospicové službě není stále dost dobře vyjasněna a pochopena, bylo pro nás velkou radostí, že zázemí domácího hospice navštívili také lékaři a zdravotní sestry. Došlo k tak potřebné výměně názorů a vyjasnění mnoha nedorozumění.

Na besedu se zakladatelkou hospicového hnutí v ČR MUDr. Marii Svatošovou, spisovatelkou a publicistkou, přišlo velké množství posluchačů. Paní doktorka nám velice pestře vyprávěla o počátcích budování hospiců, o všech úskalích, které se svými spolupracovníky zažívala, ale také o radosti z rozvoje hospicové péče u nás.

Děkujeme tímto všem lidem dobré vůle, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, finančně, konktrétní pomocí, modlitbou, šíří myšlenku dobrého umírání do svého vlastního prostředí. Díky vaší štědrosti jsme mohli v domácím prostředí doprovodit 60 pacientů, kteří odešli s důstojností člověka, bez fyzické bolesti a v lásce své rodiny.

Za celý tým hospice Duha

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.