Podporují nás

Odpočinek v Římě…

       Patnáct členů Hospicového  občanského  sdružení Duha navštívilo již druhým rokem ve stejném období věčné město Řím. V dnešních dnech nás znepokojuje mnoho obav v naší společnosti, které se stále větší intenzitou dopadají na nás všechny.  Na pár dní jsme tedy mohli načerpat tolik potřebnou sílu a odpočinek mezi hutnými uměleckými a hmotnými krásami  minulosti. 

naše výprava

   Naše první kroky začínaly po Piazza del Popolo, výtvor renesance a baroka. V centru náměstí je umístěn egyptský obelisk a dva kostely s Berniniho vniřní fasádou. Výhled z pahorku Pincio nám otevřel před sebou monumentální výhled na celé město. Španělké schody – Piazza di Spagna s nádherným francouzkým kostelem, jsou chloubou a jednou z hlavních památek Říma. Další monumentem v našem putování byla úschvatná Fontána di Trevi a Pantheon, původně pohanský chrám zasvěcený bohům. 

   Únor bývá v Římě příjemným měsícem, teplota je kolem 18 st.C a tak jsme si neodpustili pravidelnou návštěvu kaváren s výborným espresem. Santa Maria sopra Minerva je jediný gotický kostel v Římě, kde je pohřbená sv. Kateřina Sienská, jedna z hlavních patronů Itálie. Na Piazza Venezia je památník krále Viktora Emanuela II., který připomíná sjednocení Itálie. Pahorek Kapitol s jezdeckou sochou Marca Aurelia je svědkem dramatických dějin. Úchvatný je jistě pohled na Forum Romanum a Michelangelovo náměstí. Koloseum je obrovský kamenný ovál, který byl největším amfiteátrem římského světa. Kapacita Kolosea se odhaduje na 90 000 míst k sezení. Program měl několik částí: ráno hon zvířat, veřejné popravy v poledne, gladiátorské zápasy odpoledne…

   Nezapomenutelná byla Piazza Navona, jedno z nejkrásnějších náměstí na světě. Vychutnávali jsme si velkolepé barokní fontány a kostely. Caravaggiův dramatický realismus jsme obdivovali v jeho díle „Umučení sv. Matouše“ v kostele San Luigi dei Francesi . Dalším krásným náměstím byla Piazza Farnese s kostelem Santa Brigita se známou sochou „Extáze“ od Berniniho.

   Lateránská bazilika je původním sídelním místem papežů. Byla vystavena v 6. století. Na protější straně se nachází slavné Svaté chody – Scala Santa, po nichž kráčel v Jeruzalémě Ježíš Kristus k Pilátu Ponskému. Nedaleké náměstí s kostelem Santa Croce in Geruzalemme- sv. Kříže Jeruzalémského se odvozuje od vzácné relikvie, která je zde uchována – část kříže, na kterým byl ukřižován Ježíš Kristus.  Jedna z největších raně křesťanských bazilik je bazilika Sana Marie Maggiore – sv. Marie Větší.

   Hlubokým zážitkem bylo pro nás všechny pozvání do Nepomucenu, Papežské koleje  pro bohoslovce v Římě, kde studuje církevní právo P. Martin  Davídek, sekretář biskupa Mons. Jana Baxanta v Litoměřicích a náš milý přítel. Ten den tam byla sloužena mše svatá v českém jazyce, celebroval ji s ostatními biskupy arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka, s kterým jsme se velmi srdečně přivítali.

   Čtvrtí   Trastevere- Zátibeří jsme putovali k velkolepé bazilice Santa Cecilia a Santa Maria in Trastevere s úžasnými mozaikami ze 12. a 13. století. Kopec Janikul nám poskytl další neopakovatelný výhled na věčné město. Tiberský ostrov je spojen s lékařstvím a náboženstvím. Stojí na něm velká nemocnice a kostel sv. Vojtěcha. V kostele sv. Františka se nachází jedna z Berniniho „extází“, nádherná socha blahoslavené Ludoviky. Další z mnoha kostelů, které jsme navšívili,  byl kostel Santa Maria in Cosmedin, postavený v 8. století papežem Hadriánem. Dále jsem vystoupali k pahorku Aventin a ke kostelu Santa Sabina z 5. století.

   Fuori le Mura je oblast za Aureliánskými hradbami, které kdysi obklopovaly celé město. Návštěva baziliky San Paula – sv. Pavla za hradbami, nás naprosto uchvátila. Je obrovská a impozantní. Nechal jí postavit Konstantin v 8. století. Dalším ze sedmi poutních kostelů je kostel sv. Vavřince za hradbami, kde má ostatky sv. Vavřinec, křesťanský mučedník.

   Poslední den v Římě byl věnován Vatikánu, nejmenšímu nezávislemu státu na světě a návštěvě  Sixtinské kaple.  Toto historické sídlo římsko-katolické církve s bazilikou sv. Petra představují pro každého skutečnou pokladnici umění. Mohutná Michelangelova kopule a Kaple Piety, kterou vytvořil umělec v pouhých 24 letech, je právem obdivována všemi lidmi. Pod bazilikou se rozkládají Vatikánské krypty – Grotte Vaticane, kde jsou pohřbeni papežové, kardinálové a jiné význačné osobnosti. Úchvatná jsou také Vatikánská muzea a obrazárna.  Naše putování se tímto zážitkem zdárně zakončilo.

   Společenství, které v Hořicích vzniklo, se snaží pomáhat trpícím nemocným v jejich rodinném prostředí. Je opravdu silné a to především v jednotě myšlenky hospice a v její snaze o prosazení v naší unavené společnosti. Panuje totiž mezi námi duch pravé svobody. Cítíme, že z malého semene se tvoří postupně velký projekt se širokou odezvou. Přátelství a vzájemná pomoc, která mezi námi panuje, dala v posledních dvou letech naději 34 umírajícím a jejich rodinám.  Společný odpočinek v Římě berme tedy jako odměnu za to, že tato služba nám otvírá obzory k proměně tohoto šedivého světa. Konkrétní výsledky již můžeme zahlédnout a to je důvod k vděčnosti a k nesmírné radosti pro všechny, kdo se nějakým způsobem na tomto díle podílejí.

                                                                        Jana Sieberová

Fotografie zde.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.