Podporují nás

Druh obecně prospěšných služeb

– domácí paliativní / hospicová / péče
– domácí ošetřovatelská péče
– odborné sociální poradenství pro nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké
– půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
– program dobrovolnické služby