Podporují nás

Obecně prospěšná společnost

Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, bylo založeno podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a registrováno dne 16.4.2009 na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/75 303/09-R.

Na základě zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů došlo s účinností od 20.8.2013 ke změně právní formy Hospicového občanského sdružení Duha z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost:

Název: Domácí hospic Duha, o.p.s.
Sídlo: Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice
IČ 26561433
Statutární orgán: ředitel – MUDr. Pavel Sieber

Při změně právní formy se sdružení dle zákona neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.