Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadační fond Atýsek Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Obecně prospěšná společnost

Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, bylo založeno podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a registrováno dne 16.4.2009 na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/75 303/09-R.

Na základě zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů došlo s účinností od 20.8.2013 ke změně právní formy Hospicového občanského sdružení Duha z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost:

Název: Domácí hospic Duha, o.p.s.
Sídlo: Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice
IČ 26561433
Statutární orgán: ředitel – MUDr. Pavel Sieber

Při změně právní formy se sdružení dle zákona neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.