Podporují nás

Nominace HOS Duha na cenu Jivínský Štefan

      Jsme rádi, že máme mezi sebou lidi, kteří dokážou udělat nad rámec svých povinností dobrou věc pro jiné a kteří činí život nás všech bohatším a příjemnějším. Jedná se často o činnost každodenní, mnohaletou, na kterou jsme si zvykli tak, že už ji pokládáme za něco běžného a samozřejmého a ani si kolikrát neuvedomujeme, kolik je za tím vším času, obětavosti a úsilí. A že je třeba také poděkovat.

Hořické nominace za kulturní počin roku 2010:

Církev československá husitská Hořice (2 nominace) pořádá v hořické synagoze oblíbené kulturní akce, kterými připomíná křesťanské i židovské tradice (Koncert pro Mistra Jana v podání Š. Raka a A. Strejčka, klezmerový koncert Simchy, přednáška Udržování židovských a křesťanských tradic v terezínském ghettu), organizuje ekumenickou spolupráci mezi místními církvemi a usiluje o rekonstrukci historické synagogy.

Český svaz žen Hořice členky ČSŽ připravují každoročně oblíbené vánoční a velikonoční výstavy, při nichž návštěvníkům předvádějí plody své trpělivé práce a fantazie a připomínají i staré zvyky a obyčeje. O Velikonocích předvedly unikátní sbírku ptačích vajíček a o Vánocích připomněly zvyky jiných národů. Pořádají zájezdy nejen za nákupy, ale i za poznáním.

Divadelní soubor J. K. Tyl Hořice nastudoval a provedl v režii Zdenky Vaškovové oblíbenou komedii- Dáma od Maxima, při níž ze sebe zdejší ochotníci opět vydali vše a snad ještě víc. Připomeňme alespoň jedinečné výkony Milady Kadové, Markéty Soukupové, Petra Jedličky, Jana Noska, Mirka Černého a dalších. Kromě premiéry byly v Hořicích vyprodány i tři reprízy.

Hospicové občanské sdružení Duha Hořice už druhým rokem pomáhají Jana Sieberová a další dobrovolníci trpícím a jejich rodinám, pořádají osvětové přednášky a organizují benefiční akce, přinášející nejen potřebné finance, ale také obohacující kulturní život ve městě (Den s Pepinou, Galakoncert hvězd, výstava fotografií Jaroslava Kučery v hořickém muzeu apod). Neúnavně překonávají překážky a bojují s úředním šimlem.

Jitka Mečířová pracuje v bělohradských lázních a po večerech si čte Karla Václava Raise. A protože ji mrzelo, že se na tuto významnou regionální osobnost v posledních letech trochu zapomíná, připravila si literární pořad o jeho životě a díle, s nímž vystupuje nejen v Bělohradě, ale její zasvěcený a kultivovaný výklad jsme vyslechli i v hořické knihovně.

Klub českých turistů v Hořicích oslavil v loňském roce 90 let svého trvání. Kromě tradičních akcí jako zimní přejezd Zvičiny, zimní táboření, pochod O Žižkův štít, výlet za Milanem Polákem či pouť na Zvičinu zorganizovali také důstojné oslavení svého výročí včetně vzpomínkové výstavy v hořickém muzeu, na níž bylo dokonce jedno z kontrolních míst dálkového pochodu.

Městská knihovna Hořice v hořické knihovně můžete strávit zajímavé chvíle při literárních besedách (K. H. Mácha, K. V. Rais), autorských čteních (J. Těsnohlídek) nebo se setkat se zajímavými autory (A. J. Nyklová). Prostřednictvím cestopisných přednášek mohli posluchači vloni procestovat nejen Kanadu, Šanghaj, Madeiru, Kavkaz, Irán a Vietnam, ale i „záhadná místa světa“. Seniory zasvěcují do tajů internetu a děti mohly v knihovně přespat s Andersenem. A to není zdaleka všechno!

Městské muzeum Hořice skvěle zorganizovalo v minulém roce oslavy 100. narozenin oblíbeného hořického pedagoga a regionálního spisovatele Aloise Jilemnického, v jejichž rámci proběhl vzpomínkový večer v Divadelním sále, byla připravena výstava a vydán almanach vzpomínek jubilantových přátel s názvem „Díky, pane profesore“.

Městské muzeum Hořice připravilo zajímavou výstavu Přástky, věnovanou historii zpracování lnu v Podkrkonoší, spojenou sinteraktivním programem pro hořické školy i veřejnost, při němž si zájemci mohli vyzkoušet lámání a pročesávání lnu, předení i tkaní a mohli si odnést domů vlastnoručně potištěný kapesníček. Rozšířili si také slovní zásobu o dnes již nepoužívaná starodávná slova: trdlice, vochle, přeslice, předánko, motovidlo a mnoho dalších.

Ondřej Hák je studentem hořického gymnázia. Už od dětství se pravidelně účastní chemických olympiád, a to v kategoriích vyšších, než přísluší jeho věku a dosaženému vzdělání, a pravidelně je vyhrává. V posledních letech reprezentuje naši republiku na mezinárodních soutěžích, na nichž si vede víc než úspěšně. Poslední velký úspěch sklidil o loňských prázdninách v japonském Tokiu, kde se umístil mezi nejlepšími mladými chemiky světa ve zlatém pásmu jako nejlepší z ČR. Reprezentuje vzorně školu, město i republiku.

OS Katalpa Hořice za činností totoho sdružení se skrývá obrovské nadšení jeho členů, kteří ve svém volném čase organizují dílny pro veřejnost, při nichž si zájemci mohou vyzkoušet různé domácí i exotické textilní techniky, výrobu keramiky, práci s pedigem nebo třeba výrobu vánočních dekorací. Za všechny jmenujme Jarmilu Gregorovou, v jejíž keramické dílně se pod vedením lektorů vše odehrává.

Skauti Hořice kromě pravidelných schůzek vyplněných hrami, poznáním a výchovou k čestnosti a odpovědnosti jezdí též na výpravy, pořádají tábory a akce pro veřejnost. Uklízejí město od železného šrotu a můžete si s nimi zatančit při každoročním plese. Už 20 let přivážejí do města betlémské světloa zpívají koledy a to je vždy ten pravý začátek Vánoc v Hořicích.

Studenti hořického gymnázia už po mnoho let vydávají školní časopis Tempus, který je svěžím studentským čtením, jímž nastavují zrcadlo nejen svým kantorům, ale i sami sobě. A proč jsou nominováni v kategorii za počin roku? Protože redaktoři přicházejí, stárnou a odcházejí a jejich místa  zaujímají mladší spolužáci. Zůstává jen prof. Marie Nosková, která je garantem časopisu i jejich studentskou mámou.

Studenti hořického gymnázia rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje (způsobem o nás bez nás) byl zrušen čtyřletý obor hořického gymnázia. Studenti se s tím však nechtějí smířit, a tak sami zorganizovali řadu protestních akcí za záchranu školy nejen v Hořicích, ale dokonce i v Hradci Králové, kde vystoupili na zasedání krajského zastupitelstva. Komunikovali s hejtmanem i s médii otevřeně, ale vždy věcně a kultivovaně. Nálada ve škole je prý jako při sametové revoluci. Jaký může být větší kulturní počin, než když studenti bojují za záchranu své školy (nyní dokonce až u ministra)?!

Studenti hořického gymnázia si během pětašedesátileté historie své školy vytvořili bohatou řadu tradic, které rok co rok pravidelně dodržují. Je to např. každoroční pořádání zobáckého bálu se slavnostním přijímáním nových spolužáků a učitelů nebo tradiční Pestrý zábavný večer před Vánoci, v jehož programu se představují všechny třídy školy. Tradiční je i vybírání na fond zemřelé studentky Radky Vondráčkové nebo projekt adopce na dálku.

Tomíčková Oldřiška za redakční přípravu vzpomínkového almanachu „Díky, pane profesore“ k 100. narozeninám Aloise Jilemnického, za zorganizování stejnojmenného vzpomínkového večera a přípravu výstavy.

ZUŠ Hořice a Jičín. Žáci a učitelé obou ZUŠek se vloni na jaře vypravili do Itálie a prožili nádherný týden při tvořivé práci. Plody jejich snažení mohli zájemci obdivovat na výstavách „Itálie jako malovaná“ v hořickém muzeu a v jičínské knihovně. Výsledkem této dobrodružné expedice jsou také nádherné vzpomínky a kalendář, zdobící mnohá sociální zařízení v našem regionu. 

ZUŠ Hořice za všechny akce, kterými obohacuje kulturní život ve městě, též za vydání vtipně pojaté výroční zprávy, za stále nové nápady. Z nejvýznamnějších letošních akcí uveďme festival dětských sborů Sborový triangl 2010 v Hořicích, úspěch sboru Musica na soutěži Porta musicae v Novém Jičíně, zahájení písňového festivalu ke 120. výročí narození B. Martinů v rámci mezinárodního projektu Martinů Revisited 2010 či Humanitární koncert pro postižené povodněmi.

Hořické nominace za dlouhodobé zásluhy:

Dostál Ladislav byl nominován za zásluhy o udržení  tradic ochotnického divadla v Hořicích. Je dlouholetým členem divadelního souboru J. K. Tyl v Hořicích, kde působí mnoho let jako herec a režisér.

Hynková Ilona (3 nominace) za dlouholeté vzorné vedení Městské knihovny v Hořicích, z níž za 25 let své činnosti vybudovala moderní instituci pro setkávání s knihou a s internetem. Uspořádala zde množství zajímavých akcí, zejména cestopisných přednášek, ale i internetové vzdělávání pro seniory a mnohé jiné.

Pod Zvičinou redakce časopisu byla nominována za pravidelné vydávání vlastivědného čtení a za vzpomínkové číslo na svého ilustrátora Oskara Teimera. Vydavatelem časopisu je již 15 let hořické gymnázium.

Zdroj: Hořické občasné noviny

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.