Podporují nás

Některé zásady chování k nemocnému

     Pokud je to možné, buďte nemocnému člověku k dispozici kdykoli si to přeje. Nevyvracejte mu jeho představy.  Nepokoušejte se o násilnou konfrontaci nemocného člověka s realitou.

     Dobré  je dovolit nemocnému, aby se ve vaší přítomnosti uvolnil. Nebojte se jeho slz, hněvu, agrese, výčitek proti Bohu. Nechejte ho ventilovat nahromaděné napětí.

     Neizolujte nemocného a nikdy jej neodepisujte ! Doprovázející se má snažit v nemocném probouzet naději, právě tím, že je věrně při něm. Můžete mu pomoci vidět momenty, ze kterých lze čerpat naději ( očekávání návštěvy, očekávání významné události…).

     Pokud se nemocný otevře otázkám duchovním, je nutné svědčit o naději, která přesahuje naděje světa !

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.