06. 08. 2010, 19:03

Návštěva z VZP v Centru DHP v Hořicích...

     Vážení přátelé,      v dopoledních hodinách navštívil zástupce VZP  Královéhradeckého kraje Centrum DHP v Hořicích, ohledně poskytování mobilní hospicové služby v našem regionu. Za Hospicové občanské sdružení Duha poskytla informace Jana Sieberová.      Poukázala na dvě úskalí domácí hospicové péče - neuzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami a nedostupnost léků na tlumení bolesti s neznalostí paliativní hospicové péče pro pacienty v terminálním stavu. Pokud nebudeme pravdivě informovat o hospicové problematice,  domácí hospicová služba bude stále v plenkách a hluboce pod úrovní poskytované služby v zemích EU!     Cílem setkání by měla být informace o sdružení Duha, o jejích aktivitách  ve smyslu poskytování hospicové péče v domácím prostředí  - určené  všem  praktickým  lékařům  v Královéhradeckém kraji a zahájení celorepublikové diskuze k tématu smrti. Proces  umíraní je bolestná kapitola lidského života, nicméně se týká každého z nás. Tedy i povolaných úředníků státních institucí, kteří rozhodují o bytí či nebytí mobilních hospicových týmů v ČR!
Načítání stránky