Podporují nás

Návštěva v Centru DHP z MPSV

     Vážení přátelé,

     Centrum DHP v Hořicích navštívila Mgr. Stanislava Makovcová z MPSV a členka Rady pro lidská práva. Jednání probíhalo v hledání cest dostupnosti paliativní péče pro onkologické pacienty. Sdružení poskytlo podrobné  informace o budování začátků domácí hospicové péče v tomto regionu. 

   Zdůraznili jsme jasné překážky, které brání rozvoji mobilní hospicové cesty. Je to neuzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami o financování této služby a nedostatečná léčba bolesti.

   My, kteří pracujeme s pacientami v terminální fázi  nemoci, považujeme neléčenou bolest za největší etické dilema. Neléčená bolest způsobuje zbytečné utrpení a má velmi negativní dopad na fyzickou, sociální a duchovní stránku kvality života našich nemocných.

   Děkujeme za návštěvu a za poporu. Pokud mají být  splněny cíle paliativní péče, kterými jsou pohodlí, důstojnost a kvalita života umírajících,  potřebujeme jasný rámec  podpory  našeho státu, o který  se můžeme v naší práci opřít.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.