Podporují nás

Návštěva sociálního odboru ve FNHK

Dnes se uskutečnilo setkání vrchní sestry, zdravotní sestry a sociální pracovnice z mobilního hospice Duha Hořice s  vedoucí sociální pracovnicí FN Hradec Králové a s ostaními sociálními pracovnicemi.

Cílem setkání byla podrobnější informace o poskytování domácí hospicové péče v tomto regionu. Dále byl představen mobilní tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociální pracovnice, duchovního a koordinátora dobrovolných pracovníků.

Snahou tohoto setkání bylo navázání dostatečné komunikace se specializovanými klinickými pracovišti FN v Hradci Králové. Efektivní koordinace služeb umožní, aby více lidí umíralo doma, pokud si to tak přejí.

Je třeba poukázat na to, že stále není domácí hospicová péče považována za základní službu. Pacientům a jejím rodinám jsou nabízeny jiné modely v poskytování péče. Proto by měly být realizovány a vyhodnoceny národní pilotní projekty, které by prošetřily, jaká je poptávka po tomto druhu služeb.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.