Podporují nás

Návštěva hospice v Litoměřicích…

     V pátek 5.3. navštívila část sdružení Duha  hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Srdečně nás přivítal pan Tomáš Smolek, který stál u zrodu občanského sdužení, jehož cílem bylo zbudování lůžkového hospice. Provedl nás celým areálem a poskytl vyčerpávající informace, za což mu srdečně děkujeme!

    Při prohlídce jsme si všímali nejen vkusného interiéru, který připomíná spíše domov než zdravotnické zařízení, ale i usmívajících se sestřiček. Viděli jsme pokoje pro pacienty, sesterny, sociální byty a  také zázemí pro personál. Navštívili jsme kuchyň a  prádelnu. Prohlédli jsme si půjčovnu pomůcek .

     Nejvíce na nás zapůsobila místnost posledního rozloučení, kde se nacházel zemřelý pacient oblečený na upraveném lůžku. Místo, které je  naprosto důstojné a  které hluboce vzdává hold lidskému životu. Cítili jsme  zde zřetelně tuto poslední poklonu zemřelému člověku.

    Setkali jsme se s dobrovolníky, kteří mají na starosti v hospici knihovnu a každý pátek dělají pro nemocné, pro jejich rodiny a personál hudebně-literární odpoledne. I toto setkání bylo velice oslovující. Uvědomovali jsme si velmi lidskou solitaritu s nemocnými a chuť dělat něco dobrého, něco, co nás samotné obohatí.

   Oběd, který jsme dostali  byl velice chutný a káva v restauraci hospice více než výborná!

    Návštěva hospice bývá obohacením všech, kteří se nebojí tento dům, kde víme, co znamená hodnota života, navštívit. Uvědomíte si vlastní smrtelnost a třeba  zhodnotíte i svůj život. Možná začnete jinak přemýšlet, v tom lepším případě začnete i lépe v životě  konat.

     Jsme rádi, že jsme společně hospic v Litoměřicích navštívili. Jsme rádi, že se snažíme i se všemi obtížemi hospicovou péči v Hořicích dále budovat.  A možná se jednou – dočkáme i hospice v Hořicích. Vždyť máme zaseto – a  sklízet nemusíme my, ale naši pokračovatelé…

     Děkujeme Tomáši Smolkovi, že nám věnoval svůj čas. Děkujeme Vám všem, kteří hospicovou péči vykonáváte s láskou a s obětavostí.  Jste nám vzorem na naší hospicové cestě…

                                                                                          Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.