Podporují nás

Seznam dárců v roce 2016

Irena a Martin Polákovi, Hořice

Zuzana a František Šedovi, Ústí nad Orlicí

MUDr. Jindřiška Svatošová, Praha

Ing. Václav Urban, Studenec

Mgr. Josef Červenka, Lúčky

Ing. Petr Seidl, CSc., Hradec Králové

Petr Vít, Jičín

Passerinvest Group, a.s., Praha

Jiří Slezák, Hořice

Jitka a Jan Sezimovi, Hořice

Ing. Jana Zelinková, Černošice

Město Hořice

Nadační fond AVAST, Praha

Jitka Čeřovská, Horní Nová Ves

Markus Steiner, Lázně Bělohrad

Ing. Ivan Trybenekr

Michaela Pokorná

Marie Kalinová

Dominik Gold

Martin Parenica

Zdenka Danková

Antonín Hušek

Ludmila Krivancová

Jana Šotolová

Tomáš Machula

Nadace KB a.s. – Jistota, Praha

Město Dvůr Králové

Královéhradecký kraj

Obec Bašnice

Martin Junek

MUDr. Jana Kupková

Stanislav Mach, Praha

Anna Vlášková

Eva Syslová, Újezd u Brna

Jaroslav Novotný

Petr Rozsypal

Marie Hellmuthová

Mgr. Petr Josefi, Hořice

Markéta Novotná

Miroslav Nosek

Ludmila Černochová, Valašské Meziříčí

Město Nová Paka

Jan Tauchman

White Rhino Committee, Vrchlabí

Zdeněk Teichmann, Dvůr Králové

PhDr. Tomáš Petráček, Hradec Králové

Mgr. Jan Pacner, Brno

Stanislava Drahotská

Hana Kovaříková

Květoslava Slepičková, Hořice

Jaroslav Štaffa, Dvůr Králové

Hana Bětáková

Vladimíra Derdová

Jana Hátlová, Hořice

Dana Šepsová, Bukovina

Daniel Kruml

Václav Svoboda, Praha 10 – Uhříněves

Otto Sedral

Anna Alger

Marie Riegrová

Aleš Krátký

Pavel Majer, Lhota

Jiří Fikar

Lucie Vašátková

Otakar Hadinec, Hořice

Jaroslav Vacek

Michal Oplustil

Petra Rufferová, Bříza

Lesy České republiky

Forum dárců – ČSOB pomáhá regionům

Magdaléna a Radek Valovi, Větrov

Petra Bachová

Stanislav Záhorík

Monika Štolovská

Mgr. Jaroslava Šimková, Červený Kostelec

Milan Kudr, Dvůr Králové

Jakub Minarik

Marie Jindřišková

Veronika Šnorbertová

Miroslava Procházková

Mgr. Veronika Sedláčková

Ing. Marie Puričová

Milan Mareš

Monika Ilasová

Jana Kubištová

Josef Ruml

MUDr. Zuzana Petrtýlová

MUDr. Zdena Klingerová

Ing. Petr Holec

MUDr. Vlasta Chroboková

Blanka Kameníková

Ing. Renata Zemková

Vendulka Táborská

Mgr. Lenka Sochorová, DiS.

Jaroslava Pekárková

Josef Válek

Petra Steinerová

Bc. Zuzana Eršilová, DiS.

Stanislav Hofman

Petra Štěrbová

Jan Vostruha

Mgr. Zuzana Luštincová

Ing. Tomáš Sezima

Jiří Tománek

paní Fialová

Martin Holeček

Petra Němčíková

Pavel Řehák

Jana Kučerová

R. D. Mgr. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý, OMelit. cap.

Josef Valášek

Věra Exnerová

Jiří Knopf

Petra Mádlová

Mgr. Petra Roučková

MUDr. Jitka Kobrlová

Zdenka Daňková

Lukáš Balihar

Maria Klincová

Jiří Krátký

Aleš Svoboda

Alois Beránek

Martin Papáček

Věra Hanušová

Romana Dostálová

Olga Langnerová

Kateřina Novotná

Zdeněk Pospíšil

Luboš Žilka

Helena Rohrlová

Ing. Jiří Grossman

Regina Draslarová

Radka Mitisková

Zdenka Šmídová

Ing. Lenka Vágnerová

Alfréd Plašil

Luděk Vaníček

Šárka Karlovská

Jana Horáková

Jaromír Polák

Bedřich Balcar

Jiří Ludvík

Hana Kráčmarová

Jitka Mečířová

Šárka Škopová

Ivana Řondíková

Milan Klíma

Bohumír Přecechtěl

Jana Melagová

Eliška Rojtová

Lidmila Mečířová

Vít Tauchman

Miroslava Hermochová

Anežka Kervitcerová

Ingrid Růžičková

Josef Woide

Jana Prášková

Jaroslav Zajíc

Jaroslav Křovina

Ing. Zdeněk Cvejn

Václav Funda

Naděžda Zmatlíková

Oldřich Kňourek

Dagmar Mandová

Lucie Jedličková

Renata Dvořáková

Miroslav Špicar

Jaroslav Macek

Jindřich Vodička

Václav Brož

Hana Vlachová

Klára Szekélyová

Jana Černá

Simona Grafková

Zdeňka Kobrlová

Josef Gabriel

Hana Kuhnová

Ing. Jaroslava Šimonová

Renata Fratinová

Mgr. Hana Kučerová

Ivana Rousková

Vladimír Libánský

Hana Veselá

Jiří Nastuneak

Eva Jandová

Miroslav Pivoňka

Anna Kopecká

Václav Sucharda

Miroslav Elicer

Ivana Machková

Jiří Hodík

Jana Vynikalová

Dana Hejhalová

David Přikryl

Milena Daňková

Božena Chramostová

Jindra Šimoiyová

Jana Vyšehradská

Anna Ilíčková

Zdenka Hartlová

JUDr. Jan Kuřík

František Lhoták

Hana Žilková

Renata Machková

Zdenka Majorová

Kateřina Polívková

Mgr. Dita Hylmarová

Helena Vaňurová

Ludmila Černochová

Ing. Jana Pyšná

Jan Filip

Vladimír Zajíc

MUDr. Bassam Zumot

Jiří Záleský

Svobodovi

Magdaléna Brunová

Jaromír Kogos

Marek Haicl

Hana Suchánková

Martin

paní Matějíčková

Ludmila Šimáčková

Jaroslav Klápště

Josef Valenta

Ladislav Vondrouš

Dalibor Vaněk

Soňa Michalová

Ing. Radka Holasová

Vladimíra Beranová

Marie Nálevková

František Schreiber

Ing. Lukáš Kervitcer

Jolana Dlabolová

Dana Štefanová

Zdenka Mečířová

Antonín Fried

Daniela Plachá

Václav Kubát

Vladimír Petr

Ing. Jiří Kletvík

Ing. Martin Šimůnek

Hana Ryplová

Ladislav Klička

Bohuslav Tomeš

Milada Fidlerová

Bohuslav Sedláček

Eva Tomešová

Zdenka Bartoňová

Antonín Novotný st.

Jarmila Kozelková

MUDr. Jana Bosáková

Vladimír Šilhan

Renata Pacholíková

Hedvika Klennerová

Marie Nováková

RNDr. Štěpán Zezulka

MUDr. František Válek

Jan Prokop Škoda

Markéta Drahotová

Karel Lukeš

Jiřina Ondrušová

Marie Kopecná

Pavel Pekárek

Martin Šolc

Zdenka Danková

Děti a dorost, s.r.o. – MUDr. Zdeňka Červinková

ENERGO NOVA, s.r.o. – Jaromír Novák

Chirpet, s.r.o. – MUDr. Antonín Petráček

AMO s.r.o. – Ing. Petr Portych

Truck Arena a.s.

Klášter Naší Paní nad Vltavou

Gerl, s.r.o.

Zámeček Sobčice, s.r.o.

VSÚO Holovousy, s.r.o.

ZO OS KOVO HYTOS, a.s.

ARGO HYTOS s.r.o.

Obec Holovousy

Obec Valdice

Město Nová Paka

MUDr. Iveta Marešová

Jindřich Šaršon

MUDr. Jitka Kolářová

J. M. Mons. Mgr. Pavel Rousek

Ing. René Baláž

MUDr. Věra Hrabyová

Radek Červenka

Lenka Husarová

J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný, OPraem.

MUDr. Blanka Rychlíková

Martin Polák

Pavel Majer

Silvie Szabová

Karel Stříbrný

Farnost Dolní Bojanovice

Boltjes International, s.r.o.

Rotary klub Praga Ekumena

Sdružení rodičů ZŠ Vrchlabí

EUFI Holding a.s.

IFRAMIX s.r.o.

Studio Harvest s.r.o.

Město Vrchlabí

MUDr. Pavel Sieber

Mgr. Tomáš Kolátor

Biskupství královéhradecké

Palác Rokoko, s.r.o.

Tappy Tapps, s.r.o.

ZOKO, s.r.o.

at Will, s.r.o.

Neznámí dárci

 

Děkujeme Vám!