29. 07. 2011, 22:06

Myšlenka na tento týden...

      Lid je moře, které má, jako každé moře, své proudy a svá vlnobití. Ale vlastní úsudek o správnosti a vhodnosti je veslo, s kterým se na moře vydáváme. Kdo se odhodlá vždy a ve všem hledat ne úsudek , nýbrž úsudek lidu, odhodlává se jaksi plout s proudem jako leklá ryba.                  František Peroutka (1895-1978), novinář, esejista, romanopisec, dramatik, ředitel rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Načítání stránky