Podporují nás

Hospicová péče

Myšlenka hospicové péče v sobě zahrnuje mnohem víc než pouze představu o nalezení vhodného místa pro důstojné umírání. Těžiště hospicové služby je aplikace paliativní medicíny, psychosociální doprovázaní, spirituální doprovázení a doprovázení při truchlení.

Umírajícíc člověk a jeho blízcí vždy stojí v centru hospicové služby. To znamená, že situaci mohou kontrolovat přímo ti, o které jde. V tom se hospicová péče zásadně odlišuje od běžných zdravotnických institucí. Neméně důležité je ( a to je nezvyklé pro naše zdravotnictví), že do péče jsou zahrnuti i rodinní příslušníci, a to proto, že trpí víc než sami umírající.

Pacienti mají k dispozici mezioborový tým. Ten se sestává nejen z medicínského personálu, nýbrž zahrnuje další obory, sociální pracovníky, dobrovolníky, duchovní. Umírání je krizová fáze života, odtud vznikají nejrůznější životní potřeby, kterým dokáže vyhovět pouze dobře vybavený tým.

Členové týmu plní úkoly nejen vůči nemocnému a jeho rodině, ale také vzájemně mezi sebou. Podporují se tak, aby napomáhali vnitřnímu růstu všech členů týmu a zamezili syndromu vyhoření.

Dobré znalosti a schopnost diagnostikovat příznaky znamená znalost paliativní medicíny, která dokáže ošetřit fyzickou bolest, potíže při dýchání, trávení, nevolnost, zvracení, atd. Je to aktivní celostní péče o pacienty s progresivním onemocněním a s malou nadějí na uzdravení, kdy onemocnění nereaguje na kurativní léčbu.

Hospicová služba musí být zajištěna v krátkém čase. Bohužel se často stává, že lidé krátce před smrtí jsou posíláni do nemocnic, protože chybí tento způsob pomoci. Nezřídka se stává, že rodiny právě v ranních hodinách nebo uprotřed noci se cítí se svými problémy do té míry opuštěni, že nevidí jiné východisko než umístit pacienta v nemocnici. Tomu může zabránit dostupná hospicová služba – dosažitelná např. telefonicky.

Kontinuita péče obsahuje další aspekt v tom, že péče o rodinu nekončí smrtí dotyčného člověka. Členové týmu zůstávají v kontaktu s rodinou a pomáhají v době truchlení. Truchlení samo o sobě je fází extrémně náchylnou k nemocem. Citlivá účast může zmírnit zdravotní rizika a přispět k tomu, že pozůstalí přečkají dobu po smrti svého blízkého bez dodatečné tělesné nebo duševní újmy.

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.