Podporují nás

Mohou zdravotní sestry změnit situaci umírajících?

     Zdravotní sestry v ČR mají sice malou pravomoc, ale to neznamená, že se nemohou zapojit k celosvětovému paliativnímu hnutí a můžou se tak následně pokusit změnit špatnou situaci pacientů v konečné fázi života. Úloha zdravotní sestry v hospicové péči je nezastupitelná a většina lékařů o tom velice dobře ví. 

                                   Jak řešit situaci v ČR?

    Je potřeba nejprve identifikovat rány v našem zdravotnickém systému. Překážky bránící poskytování nejlepší paliativní péče:

 1. Nízká dostupnost opiátů
 2. Zatěžující aktivní léčba
 3. Nefinancování DHP zdravotními pojišťovnami
 4. Chybí mezioborová spolupráce

Strategie k překonání těchto překážek:

 1. Vyzvat ke spolupráci ČAS a Svaz praktických lékařů
 2. Vybídnout ke spolupráci lékaře a sestry v jednotlivých regionech
 3. Oslovit ředitele Zdravotních škol
 4. Oslovit média

Cíle: Co lze zlepšit:

 1. Dostupnost paliativní péče všude tam, kde se umírá (nemocnice, LDN,DD, atd.)
 2. Změnit pohled na podávání opiátů
 3. Změna financování
 4. Více informovat veřejnost

Strategie k dosažení těchto cílů:

 1. Nabídka seminářů a přednášek do lůžkových zařízení, zaměřit se na oddělaní JIP, ARO, ale také onkologie
 2. Ostatní kroky jako je informování veřejnosti, rozhovory a diskuse myslím již 20 let probíhá

Partneři, kteří by nám mohli pomoci dosáhnout cíle:

 1. ČAS, Svaz PL
 2. Nemocnice všech typů
 3. Církev
 4. Média

Předpokladem je navázat kontakt se všemi těmito institucemi a motivovat je ke spolupráci s námi.

     Každý člověk, který je těžce nemocný, má právo na léčení bolesti a na vyučené a školené profesionály. Jsme společností, která se snaží dodržovat lidská práva, je nemyslitelné nechávat umírající trpět! Pokrývání bolesti se bere jako lidské právo, neléčíme-li bolest, mučíme pacienty.

   Uvědomme si, že paliativní hnutí je celosvětové a ČR je jeho součástí! Chcete také zlepšit situaci pacientů v konečné fázi života? Napiště svůj příspěvek nebo komentář  na jana.sie@seznam.cz 

                                      Jana Sieberová HOS Duha Hořice

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.