07. 06. 2021, 12:26

MIMOŘÁDNÝ Pochod pro hospic

Smyslem pochodu je podpořit myšlenku domácí hospicové péče a činnost Domácího hospice Duha. Umírající onkologičtí pacienti nemusí zůstávat v nemocnicích. Mohou jít domů a prožít zbytek života mezi svými nejbližšími, aniž by u toho museli trpět nesnesitelnou fyzickou bolestí. Domácí hospicová péče rovněž všestranně podporuje pečující rodinu.

Vzhledem k omezení hromadných akcií a dalším opatřením kvůli pandemii COVID-19, se MIMOŘÁDNÝ POCHOD PRO HOSPIC koná bez stanovené trasy. Společným cílem všech účastníků je ujít pro hospic dohromady alespoň 1200 km. Protože Domácí hospic Duha oslavil letos 12 let své činnosti, rozhodli jsme se za každý rok péče o nemocné věnovat 100 km. Hodně jsme toho museli během let ujít a děkujeme, že jste na této cestě byli s námi. Věříme, že to společně dáme i během pochodu! Těšíme se na vaši účast!

Program a průběh pochodu (7. 6. 2021 – 31. 8. 2021)

 

Termín

Termín pochodu si každý účastník individuálně zvolí sám. Musí však proběhnout v rozmezí 7. 6. – 31. 8. 2021.

 

Trasy

Trasu pochodu si každý účastník individuálně zvolí sám. Podmínkou je ujít stanovený počet minimálních kilometrů, které účastník předem uvede v registraci. Každý účastník se může registrovat na 5, 10 nebo 20 a více km.

 

Ocenění a podmínky získání

Diplom s potvrzením, že svojí účastí na pochodu podpořil účastník činnost Domácího hospice Duha, o.p.s. a myšlenku domácí hospicové péče. Ocenění bude každému z účastníků zasláno poštou.

Podmínkou získání ocenění je prokázání své účasti na pochodu a absolvování trasy zasláním:

-        stručný popis trasy (odkud – kam) a minimálně tři fotografie z různých míst na trase (nejlépe turistická, či jiná zajímavost)

nebo

-        screenshot z libovolné mobilní aplikace, která zaznamenává délku a čas trasy

 

Obrázek z mobilní aplikace nebo zprávu s fotografiemi zašlete prosím na adresu pochodprohospic@seznam.cz. Nejpozději však do 10. 9. 2021. Poté již není možné uplatnit nárok na ocenění.

 

 

Startovné: 100 Kč

                       50Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci, ZTP)

Výše startovného je orientační a slouží k pokrytí nákladů spojených s konáním MIMOŘÁDNÉHO POCHODU PRO HOSPIC. Je možné zaplatit libovolné vyšší startovné.

Veškerý výtěžek ze startovného putuje na účet Veřejné sbírky ve prospěch činnosti Domácího hospice Duha, o.p.s.

 

Registrace na pochod

Registrace na pochod probíhá výlučně prostřednictvím on-line formuláře. Po úspěšné registraci vám přijde e-mail s platebním údajem. Po jeho zaplacení jste řádně registrováni a můžete se zúčastnit akce s nárokem na ocenění, po splnění stanovených podmínek.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře účastník/ce pochodu souhlasí se zpracováním osobních údajů, které v něm uvedl/a. Jeho osobní údaje využije Domácí hospic Duha, o.p.s., se sídlem na: Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice, pro účely akce ʺmimořádný Pochod pro hospicʺ. Z registrace se může kdykoliv telefonicky odhlásit a jeho osobní údaje budou z databáze registrovaných účastníků pochodu neprodleně smazány pořadateli. Údaje o účastníkovi budou dále evidovány Domácím hospicem Duha, o.p.s. pro případ konání dalších ročníků akce a poskytnutí informací o nich osobám, které se již zúčastnily.

Účastník současně s vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasí s dodržováním stanovených pravidel pochodu. V případě porušení tohoto závazku a nedodržování pravidel je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a vrácení registračního poplatku (startovného). 

Účastník souhlasí, že fotografie ze své individuální trasy, které zašle pořadatelům, budou moci být zveřejněny na mediálních platformách Domácího hospice Duha, o.p.s. a v rámci propagace akce Pochod pro hospic. Na dodatečnou žádost účastníka může být fotografie, na které je zachycena jeho osoba, odstraněna.  

 

Účast nezletilých

U nezletilých do 15 let je podmínkou účasti doprovod zákonného zástupce nebo dospělé osoby, kterou zákonný zástupce pověřil dohledem nad nezletilým. Tato dospělá osoba nebo zákonný zástupce přebírá odpovědnost za nezletilého během celé akce.

 

Pravidla a omezení během pochodu

Každý účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, zejména:

- návštěvní řády turistických míst a chráněných oblastí (KRNAP, CHKO…)

- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

- Zákon 289/1995 Sb. o lesích

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 

Všeobecná pravidla

- každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí

- jsou zakázány jakékoliv formy extremismu, násilného nebo hrubého chování vůči ostatním účastníkům pochodu nebo kolemjdoucím

 

Nevydání ocenění nebo diskvalifikace

Účastník ztrácí nárok na vydání ocenění, pokud během pochodu:

- poruší pravidla pochodu, nebo jiná zákonná omezení

- nezašle záznam o absolvování trasy do 10. 9. 2021, 23:59 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že všechny trasy jsou voleny individuálně, je splnění všech podmínek pro získání ocenění ponecháno čistě na svědomí účastníků. 

Načítání stránky