Podporují nás

Mezinárodní konference „Kdybych měl už jen jeden den života“

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Role duchovní péče o umírající v 21. století, s podtitulem „Kdybych měl už jen jeden den života“. Součástí bloku odborných přednášek bude i téma Jany Sieberové. Konference je určena odborné veřejnosti ze všech typů zdravotních i sociálních zařízení, která pečují o umírající, i dalším zájemcům o tuto problematiku.

Datum a místo konání konference:

12. října 2017, 10.00–16.00 hod.

v Paláci Charitas, konferenční sál, Karlovo nám. 317/5, Praha 2

PROGRAM KONFERENCE:

Úvodní příspěvky pořadatelů a zástupců MZ ČR

Ocenění prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

1. BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK ZAMĚŘENÝCH NA ŘEŠENÍ PROBLÉMU A ZKUŠENOSTI Z PRAXE.

Přednášející a témata:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Akademie věd, Praha), Věda, víra a nevyléčitelně nemocní

Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (rektor Jihočeské univerzity), Hodnota lidského života v jeho závěru, aneb apologie proti eutanatikům

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.: Duchovní péče o nemocné bez víry

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Úskalí a rizika působení sekt v duchovní péči

Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et Ph.D. : Existenciálne súvislosti v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov

PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

MUDr. Marie Svatošová, téma bude upřesněno

Jana Sieberová, téma bude upřesněno

 

Pořadí přednášek bude upřesněno podle aktuálních časových možností přednášejících.

2. MODEROVANÁ DISKUSE S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI – moderátoři: PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová

K dispozici budou odborné materiály, informační a propagační materiály APHPP. Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku a zaslán účastníkům konference. Součástí konference je občerstvení v přilehlých prostorách konferenčního sálu.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: Základní 500 Kč při platbě na účet; platba v hotovosti na místě: základní 600 Kč; člen APHPP a AHaPS 300 Kč.; člen APHPP a AHaPS 250 Kč na účet APHPP 198481152/0300, variabilní symbol: 1210, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Do přihlášky uveďte e-mailové spojení pro možnost zasílání materiálů elektronicky.

Přihlášku naleznete zde: http://asociacehospicu.cz/prihlaska-na-konferenci-role-duchovni-pece-o-umirajici-v-21-stoleti-kdybych-mel-uz-jen-jeden-den-života

Odborná konference je akreditována ČLK i ČAS

– za absolvování konference přiděleny 4 kredity od každé organizace podle příslušného profesního zaměření.

Pozvánka ke stažení: pozvánka na konferenci

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.