Podporují nás

Máme právo důstojně zemřít

Jako tým Domácího hospice Duha stojíme na prahu nového roku 2016 s přáním zajištění domácí hospicové péče pacientům v závěru jejich života tak, aby mohli své poslední chvíle trávit se svými blízkými, s důstojností člověka a bez fyzických bolestí. Naším cílem je kultivace nedostatečných forem péče o umírající a jejich rodiny. Snažíme se zajistit tuto péči v Královéhradeckém kraji již šestým rokem. Poukazujeme na hlavní slabiny současné péče o umírající a překážky rozvoje této péče.
Domácí hospic Duha

Domácí hospicová péče stále není všeobecně dostupná. Nemocní nemají stále často pravdivé informace o své diagnóze a prognóze, pečující nejsou povzbuzování v doprovázení a chybí jim na mnoha místech ČR profesionální podpora. Přitom domácí hospic je ve světě nejrozšířenější formou poskytované specialisované paliativní péče. V ČR ale není domácí hospic zcela jasně integrován do zdravotnického systému. Pokud bude i nadále chybět legislativní ukotvení a možnost financování ze zdravotního pojištění, je rozvoj tohoto typu služby za těchto podmínek de facto nemožný.

Domácí hospic tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, duchovní a dobrovolníci. Je schopný vyřešit v domácím prostředí většinu situací spojených s koncem života. Zachovává si vysoký standard medicínské a ošetřovatelské praxe, garantuje dostupnost zdravotní péče 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Doprovází nejen nemocné, ale také jejich rodiny a podporuje pozůstalé v době truchlení.

Základním mottem paliativní péče je kvalita života pacientů a jejich rodin. Stále velké procento nemocných trpí zcela zbytečně fyzickou bolestí. Rodiny bez podpory zdravotnického systému jsou bezradné a často vykonávají dlouhé cesty do nemocnic, aby získaly potřebné léky. Psychická zátěž je pro ně v těchto extrémních podmínkách nepředstavitelná.

Chtěli bychom tedy podpořit i nadále rodiny, které zvažují péči o své těžce nemocné a umírající. Chceme se i nadále snažit o spolupráci s nemocnicemi všech typů, praktickými lékaři, sociálními odbory a širokou laickou veřejností.

Rádi bychom rozšířili tento druh specifické služby do oblasti Vrchlabí, kde vzniká pobočka Domácího hospice Duha a zajistili podporu umírajících pacientů a jejich rodin v oblasti Krkonoš. Snažíme se nejen v Hořicích a okolí, ale v celé naší společnosti dlouhodobě vytvářet prostředí, kde je paliativní péče správně chápána a přijímána. Snažíme se také o to, aby si paliativní péče budovala rovnocenné postavení mezi ostatními medicínskými odbory.

Mezi naše základní lidská práva patří právo na život, na svobodu vzdělání, na založení rodiny, na svobodné vyznání víry, na společenské uplatnění a ohodnocení odvedené práce, na lidskou důstojnost, na důstojné dožití života a na právo přirozeně zemřít. Nebojme se tedy společně tato lidská práva obhajovat.

Za tým Domácího hospice Duha,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.