Podporují nás

Malé ohlédnutí a shrnutí roku 2010…

 Vážení přátelé!

        V dubnu tohoto  roku to budou 2 roky od posvěcení základního kamene Hospicového občanského sdružení Duha Mons. Dominikem Dukou, biskupem Královéhradeckým a dnešním arcibiskupem Pražským.       Když Vám lékař sdělí závažnou diagnózu a dokonce se ukáže, že nemoc nejde vyléčit, je to pro všechny těžká situace. Mnoho z nás by si přálo být doma a strávit čas, který nám zbývá, v domácím prostředí. Také Ti, kdo jsou ochotni se postarat o svého blízkého při jeho těžké nemoci a v umírání, mohou mít obavy a spousty otázek. Zvládneme to doma? Je možné zajistit stejnou péči, jakou by měl pacient v nemocnici? Kam se obrátit s prosbou o radu?

      Naše pomoc se týká především nevyléčitelně nemocných pacientů v pokročilém stádiu onkologického onemocnění. Tým domácí hospicové služby přináší jistotu, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a budou zmírňovány další nepříznivé příznaky zhoršujícího zdravotního stavu. Cílem je, aby nemocný mohl prožít poslední týdny a dny života co nejkvalitněji.

       Na sdružení Duha se od jeho počátku obrátilo 31 rodin. Díky všem laskavým sponzorům je již možné zapůjčit do rodin elektricky polohovací lůžka, antidekubitní matrace proti proleženinám, přenosné kyslíkové přístroje, lineární dávkovače na opiáty a jiné kompenzační pomůcky.

       Zdravotnický personál dochází do domácnosti nemocného a pro případ potřeby je nepřetržitě na telefonu. Pacient i ti, kdo o něho pečují, mají jistotu, že se mají na koho obrátit, a s touto pomocí a podporou péči v domácím prostředí zvládnou.

      Součástí hospicové péče je také péče spirituální. Snažíme se duchovní službou přispět k tomu, aby nemocný lidsky důstojně zvládl své utrpení. Duchovní služba je nabízena všem, kdo si to přejí, ať jsou jakéhokoli náboženského vyznání, týká se i nevěřících.

      Hospicové občanské sdružení Duha sídlí v pavilonu MN v Hořicích, který se díky nutným stavebním úpravám postupně přeměňoval na Centrum domácí hospicové péče s jeho základnou, půjčovnou zdravotnických pomůcek a s kontaktním místem pro nemocné a jejich rodiny.

       Provozní hospodaření mobilního hospice se nám podařilo udržet jako vyrovnané v tomto nelehkém čase trvalé ekonomické krize – i přesto, že zdravotní pojišťovny s námi neuzavřely smluvní vztah a tím pádem nám neumožnily čerpat nutné finanční prostředky pro náročnou hospicovou paliativní péči.

     Děkujeme vám všem, kteří nám finančně pomáháte, protože bez vás by nebylo možné domácí hospicovou službu vůbec provozovat!  Děkujeme členům občanského sdružení Duha za jejich práci a pomoc a prosím, aby vytrvali ve svém nelehkém poslání i nadále. Je to činnost těžká, ale nesmírně záslužná.

    Věřím, že s pomocí vás všech bude naše služba  pokračovat ku prospěchu našich trpících bližních tak dobře jako v roce 2010!

                                                                                   Jana Sieberová

                                                                

 

 

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.