Podporují nás

Loučení bolí…

Nemocní, které společně s jejich rodinami doprovázíme, si přejí zemřít doma, v místě, kde se cítí v bezpečí a touží vědomě završit to, co žijí. A také se chtějí rozloučit s těmi, které milují.

Řada našich pacientů v poslední fázi svého života nachází ve svém srdci pravý obraz lásky, touží žít dál, touží po existenci. Odkrývají v sobě potenciál, který nám všem daroval Bůh. Doprovázení hospicovým týmem nespočívá pouze v kvalitním ošetřování symptomů, ale znamená mnoho a mnoho niterných rozhovorů. Je to velmi vzácná příležitost, aby nemocní ventilovali, co mají na srdci.

Když vstupujeme s velkou pokorou k našim pacientům, vnímáme hluboký vděk ze svědectví doprovázejících. Nechat druhého odejít, je vždy to nejtěžší. Ale zkušenosti rodin a zkušenosti naše nejsou jen plné bolesti. To, co z lásky prožíváme k druhému, nevyhasne, ale přetrvá. Konec života nás totiž spojuje víc, než si myslíme.

Rodiny, které doprovází, vždy citlivě vnímají slova a gesta svých blízkých. Tento čas prožívají novým a velmi intenzivním způsobem. Často si v rodinách společně prohlížíme fotografie z rodinného alba a tak poznáváme místa, která měl nemocný tak rád. Býváme svědky mnoha něžných objetí a nalezení nového smyslu právě v lidské bezbrannosti a zranitelnosti. Na prahu života společně odkrýváme, že náš život i v tomto období má svůj směr.

Smrt otřese každým člověkem. Ve smutku se pozůstalí dotýkají potencionálu své duše a nacházejí v sobě nové možnosti. Pro nás všechny v hospici je důležité, abychom rodinám po úmrtí věnovali dostatek pozornosti a pomáhali jim dál žít.

Pozůstalí zármutek prožívají v několika fázích. Ta první je krátce po úmrtí jejich blízkého, ale ještě těžší fáze přijde později, kdy bolest vypukne znovu. Z našich četných zkušeností vyplývá, že rodiny, které doprovodily své blízké, jsou více otevřenější pro potřeby své i druhých. Stávají se požehnáním pro ostatní, kteří hledají útočiště a potřebují prožít smutek.

Chtěli bychom poděkovat všem rodinám, které doprovází či doprovodily své blízké. Děkujeme všem, kteří se za naše pacienty a za nás modlí. Děkujeme také našim sponzorům, protože díky jejich štědrosti můžeme tuto službu v našem kraji vykonávat dál.

Za celý tým Domácího hospice Duha,

Jana Sieberová.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.