10. 10. 2018, 10:18

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Biskupství královéhradecké opět otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.

Dobrovolník nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách. Zprostředkovává kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice. Dobrovolník je ochoten všem bez rozdílu věnovat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost… Respektuje svobodu nemocného službu přijmout, ale i odmítnout.

Délka kurzu: únor – duben 2019 (7 sobot) Místo setkání: Domácí hospic Duha, Hořice. Přihláška v příloze AC, popř. v Domácím hospici Duha. Součástí vyplněné přihlášky je doporučení duchovního správce! Termín uzávěrky přihlášek je 20. 11. 2018. Na závěr kurzu získává dobrovolník osvědčení o absolvování a pověření ke službě. za organizační tým MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik předseda výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR Přihláška ke stažení: přihláška
Načítání stránky