Podporují nás

Svědectví…

     V neutěšených situacích našich nemocných se velice těžce rodí strategie paliativní medicíny, ačkoli všichni bez výjimky, ale pouze v teoretické rovině její nezastupitelnou roli uznávají. Podívejme se však na její aplikaci v praxi…

Manželka nemocného pacienta telefonicky přivolala zdravotní sestru z Centra DHP v Hořicích ke svému manželovi, který byl propuštěn z onkologie s karcinomem jícnu s metastázami v játrech.

Jednalo se o 59-letého nemocného, který byl od propuštění 3. den doma. U pacienta byla ukončena aktivní onkologická léčba. Při první návštěvě jsem spatřila naprosto imobilního člověka, který byl velice neklidný. Nejedl, pil málo. Na dolních končetinách měl masivní otoky. Při otáčení na lůžku vykazoval lehkou dušnost. Udával bolestivost v oblasti zad a břicha. Na bolest měl naordinován z onkologie transdermální ( náplasťový) opiod. Bolestivost však přetrvávala a byla nedostatečně léčena. PL pacienta navštívil a dle rodiny naordinoval Algifenové kapky!!!

Přivolala jsem lékaře z Centra DHP, aby vyšetřil nemocného a stanovil lékařsko-ošetřovatelský plán. Neklid u pacienta stále přetrvával. Přivolala jsem další zdravotní sestru. Pacient měl nevhodné lůžko, byl zpocený. V noci dle manželky takřka nespal. Pokud byl osloven, reagoval, ale velkým rozrušením. Navrhovali jsme do rodiny umístit polohovací lůžko, antidekubitní matraci, při dušnosti kyslíkový přístroj. Manželka udávala, že nemocný má zácpu a nemočí. Doporučili jsme vkládání kostek ledu do úst a podávání laxativ. Snažili jsme se vysvětlit že podávání stravy v tomto stavu je nežádoucí. Vysvětlovali jsme jí, že u nemocného musí být 24 hodinový dohled. Rodina poté opět volala PL, aby napsal silnější dávku opiátů. Ten uvedl, že ještě nemá vyzvednuté žádanky na předepisování…! Manželka plakala a byl u ní nutný psychoterapeutický rozhovor. Doporučili jsme přivolání dětí pacienta, vzhledem k vážnosti celé situace. U nemocného byl patrný neklid. Navrhovali jsme spirituální péči. Nemocný si přál přivolání duchovního. Po příjezdu duchovního byl veden s nemocným a s jeho rodinou rozhovor. Ze stavu rozrušení nastal klid a nemocný usínal. Ve večerních hodinách jsme odjeli z rodiny, já, lékař, duchovní a zdravotní sestra.

Druhý den ráno mě navštívila manželka v Centru DHP. Žádala PL manžela o zvýšení dávek opiátů, PL však opiáty stále neměl…! Předložila jsem ceník hospicových služeb vzhledem k finanční situaci našeho sdružení. Manželka se velmi divila, že péči nehradí zdravotní pojišťovna.

Odpoledne volala a plakala do telefonu, protože celou situaci doma sama nezvládala. Odjela jsem ihned do rodiny. Manželka žádala o polohovací lůžko. Volala jsem lékaři dobrovolníkovi a ten ho po dni na operačním sále přivezl do rodiny a instaloval. Vytvořili jsme s týmem DHP důstojné podmínky pro odchod tohoto člověka, který umíral. Ve 20 hodin rodina přivolala hospicovou pohotovost a přála si, abych do rodiny přijela. Ve 20.30 pacient v klidu a v kruhu své rodiny zemřel. Bylo nutné v rodině setrvat a rodinu v této situaci podpořit. Další den nás rodina navštívila v Centru DHP. Chtěla celou situaci znovu probrat. Manželka a syn plakali, ale říkali, že rozloučení s tatínkem bylo velice důstojné a hluboce lidské. Děkovali nám . Byla to naše výplata. Ceník služeb nebyl naúčtován. Manželka jela na onkologii vrátit léky za 1500 Kč, které nepodala, protože manžel léky v den propuštění z nemocnice ústy nepřijímal. Navštívila ředitele krajské pobočky zdravotní pojišťovny a o celé situaci ho informovala. Vyslechl jí, ale řešení nanašel.

Závěr: U nemocného byl tým DHP zdarma 2dny. Za 2 dny se rodině nepodařilo opatřit dávku sos na bolest od praktického lékaře. Morphin amp. stojí asi 80 Kč jedno balení. Manželka doplácela na léky z onkologie 1500 Kč. Pacient v té době nepřijímal ústy. Přitom u něho byla zřejmá bolest…

Kultivace stávajících podmínek našich nemocných by se měla dát do pohybu. Jistě jsou nutné předem plánované strategie rozvoje paliativní péče v ČR, pojďme je ale společně uvádět do praxe. My už jsme s praxí v Hořicích začali… 

                            Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.