07. 12. 2009, 14:59

Kouzelné oříšky MUDr. Marie Svatošové, které si odnesete ze setkání Duhy 21.12. v 17 hod.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Žalm 8, 4-5         Je tomu už víc než dvacet let. Vymyslela jsem si tenkrát, že všem lidem kolem sebe dám o Vánocích malý, ale pracný dáreček. Maminka měla pro takové věci pochopení, měla i pilné a šikovné ruce a neuvěřitelnou trpělivost. Jiný by mě s tím asi poslal do háje. Ona ne. Když louskala vlašské ořechy na cukroví, balila do kousků papíru vždy dvě půlky skořápky, co patřily k sobě. To byla jen příprava. Pak jsme spolu strávily mnoho adventních večerů při mravenčí práci. Já jsem vyhledávala v Bibli citáty a psala je hezky do řádků na psacím stroji, aby se to pak dalo rozstříhat na dlouhé nudle. Mamka zatím krájela tenké dortové svíčky na centimetrové kousky, ty ořezávala jako tužku a tak vyrobila přes dvě stě malinkatých svíček. Ty jsme omotávaly těmi papírovými nudlemi, vkládaly do skořápek a slepovaly. Pak už zbývalo jen oříšek pozlatit. Který citát je ve kterém z nich, to už by nepoznal ani jasnovidec. V tom bylo právě to kouzlo. Distribuci jsme nechaly na Duchu svatém a ten se skutečně tehdy předvedl v celé své kráse. Nedozvěděly jsme se všechno, ale mnoho obdarovaných nám dodatečně řeklo, že to bylo přesně na míru. Něco z toho mi utkvělo v paměti dodnes.             Dívčina, která v té době těžce zápasila s pubertou, měla slzy na krajíčku, když vyprávěla, jak zkazila celé rodině Vánoce. Dva dny před Štědrým dnem už měla prázdniny, ale vyvalovala se do oběda v pelechu. Invalidní maminka nevěděla, kam dřív skočit. Tatínek se na to nemohl dívat a byla z toho scéna. Neznaly jsme se, ale stála vedle mě o půlnoční, tak jsem jí jeden oříšek při pozdravení pokoje vtiskla do ruky. Mohlo v něm být cokoliv, ale bylo tam tohle: "Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru." (Flp 2, 14-15) Pan farář si vylosoval: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5,48) Mladý muž, který prožil dětství v děcáku, tam našel: "Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." (Iz 43,1) A učitel, kterému právě kvůli víře hrozil vyhazov ze zaměstnání, měl ve svém oříšku: "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8,32) Stačí?
Načítání stránky