15. 02. 2010, 10:46

Konference Společnosti radiační onkologie v Hradci králové

     Dne 19. - 20. února 2010 se koná 6. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.       O záštitu nad konferencí byli požádáni: J. Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, K. Odrážka, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, R. Prymula, ředitel FN Hradec Králové, V. Palička, děkan LFUK Hradec Králové, L. Franc, hejtman Královéhradeckého kraje      Konference se zúčastní Jana Sieberová s přednáškou Domácí hospicová péče - její přednosti a její úskalí. Přednáška se týká aktuálního stavu péče o pacienty v terminálním stadiu nádorového onemocnění v domácím prostředí v Královéhradeckém kraji.
Načítání stránky