21. 07. 2016, 13:23

Kardinál Vlk opět v Duze

Když jsme v květnu mezi námi přivítali pana kardinála Vlka, vyjádřili jsme přání jeho brzké další návštěvy. Netušili jsme, že se nám toto přání – s ohledem k časovému rozvrhu pana kardinála – splní tak brzy. Ačkoli, jak jsme všichni vyjádřili, to byla dlouhá doba. Pan kardinál přijel do Duhy opět ve středu 20. 7. Společně s naším hospicovým kaplanem Pavlem Rouskem sloužil mši svatou za pacienty hospice. Následovalo neformální občerstvení, během něhož se pan kardinál postupně pozdravil a promluvil osobně se všemi zúčastněnými. Poté se ještě všichni shromáždili ke společnému povídání a sdílení o hospicových i nehospicových tématech. Jak vidí pan kardinál hospic a jeho pacienty? „Hospic, to je život. Lidé, kteří jdou do hospice, přicházejí do života.“ Pomáhat naplňovat poslední dny životem, to je skutečným posláním hospicové péče. Zahrnuje tlumení všech pacientových bolestí. V případě fyzických bolestí to jsou léky. Ošetřování psychických bolestí je rozdílné případ od případu. K duchovním bolestem je třeba pacientovi vrátit nebo předat naději. Duchovní potřeby nemusí znamenat „jen“ víru, že smrtí nic nekončí. Ale i schopnost poděkovat za celý dosavadní život a věřit, že měl – se vším konáním – smysl. Ošetření všech těchto bolestí je cestou pro poklidný zbytek pacientova života i pro jeho odchod. Proto je hospic místem života. Na závěr udělil pan kardinál všem – nejen pro hospicovou službu – Boží požehnání. A jak jsme mu sdělili i posledně. Věříme a doufáme v jeho další brzkou návštěvu. Za tým domácího hospice Jakub Holman   h8h6h9    
Načítání stránky