Podporují nás

K Setkání domácích hospiců na Vesmíru

Drazí přátelé,

setkání na Vesmíru v Orlických horách se neslo v duchu radostné skutečnosti, že můžeme a chceme být spolu. Přijeli jsme ze všech koutů Čech, Moravy a Slovenska – Prešov, Handlová, Brno, Písek, Lysá n/L, Rychnov n/K, Litovel, Rakovník, Třeboň, Hradec Králové, Tišnov, Plzeň, Vrchlabí, Hořice.

Byl to čas díků za naše povolání, byly to chvíle úlevy a obnovy sil. Byl to čas společenství s Bohem a mezi sebou navzájem skrze modlitbu a naše sdílení. Je důležité, abychom si připomínali historii vzniku našich hospiců a uvědomili si svou jedinečnost, protože každý tým domácího hospice je něčím výjimečný, má své místo a své dary, své charisma a svůj vlastní způsob služby.

Právě chvíle neformálních setkávání je doba, kdy napětí z každodennosti, různých krizí a střetů opadne, uvolní se atmosféra a dostaví se radost. K tomu patřilo dobré jídlo, zpěv a příroda, která byla všude kolem nás, ale také vřelé přijetí celého týmu na Vesmíru.

Společenství nás všech žije právě z těchto okamžiků, kdy si můžeme uvědomit proud života, který nás sjednocuje. Žijeme v kultuře smrti, žijeme v době, kde jsou snahy uzákonit euthanasii. Je dobré si opakovaně pokládat otázku – proč jsme vlastně tady a jaký je náš úkol a cíl.

K tomu abychom mohli kráčet v hospicové službě dál, je třeba pochopit naše povolání a dobře žít vztahy v našich pracovních týmech. Nepochopení filosofie domácí hospicové péče v naší společnosti, nás stojí hodně vnitřních sil. Nesmíme se proto vyčerpat v prvních letech realizace domácího hospice, protože zapouštění kořenů domácí hospicové péče, je běh na dlouhou trať. Ale nebojme se, ale radujme se! Vždyť už nejsme žádnými nováčky! Naše zkušenosti, které jsme mezi sebou sdíleli, jsou velmi hluboké a silné.

Můj život ovlivnili dva učitelé, MUDr. Marie Svatošová a pan kardinál Vlk. Učili mne, jak s věrností zvládat všechny obtíže a zkoušky, které tato služba přináší. Pan kardinál vlastně inicioval naše první setkání a  povzbuzoval mne setkávat se dál. Rád nás navštěvoval, cítil se mezi námi jako mezi svými a domácí hospicovou službu velmi podporoval. Všech lidí, které v hospicovém hnutí poznal, si velmi vážil. Byl to on, kdo nás učil žít jednotu v praxi. Nevím, jak vhodně a citlivě vykreslit vznešený ideál jeho života. Byl hluboce spojen s Bohem, věděl, kam jde, měl jasnou celoživotní orientaci. Byl to člověk velmi citlivý a inteligentní, který rychle pochopil naše povolání a rozhodl se jej podporovat. Během našich setkání nám předával tolik vzácných věcí a proto jsem byla velmi ráda, že jsme na něho mohli společně zavzpomínat.

Hospicová služba nám ukazuje, že musíme neústupně stát na straně života, na straně pravdy a lásky, spravedlnosti a svobody. Přeji nám všem, ať jsme šťastni v tomto našem krásném povolání.

Děkuji, že jsme mohli ujít pořádný kus hospicové služby a zároveň věřím, že společně půjdeme dál.  Děkuji Vám všem za Vaše přátelství, důvěru a službu. Vážím si Vás a mám Vás všechny upřímně ráda. Máte všichni mou úctu, mé vřelé sympatie a přátelství.

Jana Sieberová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.