11. 02. 2015, 18:17

Jivínský Štefan

Domácí hospic Duha je letos 2x nominován na Jivínského Štefana: 1. Za péči o nevyléčitelně nemocné i za pořádání akcí pro rodiny, kurzy první pomoci, přednášky. Za zavedení tradičního setkávání při Zpěvech z Taizé. 2. Společně s hořickými skauty za nastudování a provedení živého betléma a přivezení betlémského světla, za to, že dokážou v předvečer Štědrého dne vytáhnout lidi ven, aby si připomněli betlémský příběh, zazpívali společně koledy a popřáli si krásné Vánoce. Slavnostní předání se uskuteční dne 25.2.2015 od 16 hodin v sokolovně v Lázních Bělohrad. Seznam všech nominovaných najdete zde.
Načítání stránky