28. 04. 2017, 15:23

Javory zaplnily Korunu

Javory zaplnily Korunu. Hořičáci se dovtípí, že Korunou je myšlen Kulturní dům Koruna. Avšak nemusí mít obavy, že jejich městské divadlo zarostlo neprostupnou zelení. Řeč je o hudební skupině Javory sourozenců Hany a Petra Ulrychových, kteří přijeli na benefiční koncert pro Domácí hospic Duha, o.p.s. Nutno říci, že pro celou kapelu to byla velmi dlouhá cesta tam i zpět, protože putovala až z Moravy. Jak se taková moravská hudební skupina dostane až k domácímu hospici v Čechách?

Posláním Domácího hospice Duha je nejenom domácí hospicovou péči poskytovat, ale také tuto myšlenku dále šířit na další místa, sbírat nové zkušenosti a přednášet o zkušenostech vlastních. Jedna z takových cest zavedla zakladatelku hospice Janu Sieberovou na Moravu, kde se setkala s paní Hanou Ulrychovou. Paní Hana byla velmi laskavá a nabídla uspořádat pro hospic benefiční koncert – bez nároku na honorář. A začaly přípravy…

Pořádání benefičního koncertu je samo o sobě malé dobrodružství, které si žádá vyřízení nezbytné byrokracie, zajištění prostor, dobrovolníků i dobrovolných nedobrovolníků, prodej lístků, potřeb pro kapelu a propagaci celé akce všude, kde je to jen možné. Dělali jsme to však rádi. Chtěli jsme totiž, aby koncert proběhl na začátku jara, kdy náš hospic oslavil výročí osmi let existence. Nebylo to sice kulaté výročí, ale i tak jsme cítili, že je potřeba udělat něco zvláštního. Uplynulý rok byl tak nějak zlomový. Byla založena pobočka ve Vrchlabí, čímž se zvýšila dostupnost služeb domácí hospicové péče pro onkologicky nemocné pacienty z cca padesáti dalších obcí. Současně stále roste počet klientů Centra domácí hospicové péče v Hořicích. Z těchto důvodů jsme museli upravit některé naše informační materiály a prezentace. Tím jsme si opět měli možnost připomenout počátky našeho hospice v Hořicích i všechno to, co se uskutečnilo v průběhu let. Viděli jsme opět fotografie našich pacientů, původních prostor, o jejichž renovaci pro hospic jsme teprve snili. Viděli jsme fotky našich prvních akcí a dobrovolníků. Viděli jsme také fotografie všech, kteří nám v průběhu let pomáhali.

Chtěli jsme, aby tento benefiční koncert Javorů byl připomínkou toho všeho a hlavně všech. Jsme vděční obyvatelům Hořic a vedení města, že naši službu už tolik let podporují. Děkujeme také hořickým firmám a podnikatelům, že zrod Duhy umožnili. A v neposlední řadě všem dobrovolníkům a dalším sponzorům, z nichž mnozí dorazili i na koncert. Místa v sále se nakonec zaplnila do posledního volného křesla, takže jsme museli další zájemce o vstupenky – bohužel – odmítat. Volná atmosféra, kterou vytvořili návštěvníci, udělala radost nám všem z Domácího hospice a jistě udělala radost i všem členům skupiny Javory. Dle potlesků soudíme, že byli spokojeni i sami návštěvníci.

Děkujeme Javorům za tento benefiční koncert, který přinesl další obohacení kulturního života ve městě a přispěl k šíření - nejenom - hospicové myšlenky, že život není o čekání na smrt, ale o nalézání jeho plnohodnotnosti.

  Za Domácí hospic   Jakub Holman   [caption id="attachment_7109" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Stolek s informačními materiály[/caption] [caption id="attachment_7110" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Plastové lžičky vytažené z kávy. Někde udělali soudruzi z NDR chybu.[/caption] [caption id="attachment_7111" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA informační hospicový stůl[/caption] OLYMPUS DIGITAL CAMERA [caption id="attachment_7113" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Nástroje a aparatury jsou již na místě[/caption] [caption id="attachment_7114" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Sál se rychle plní návštěvníky[/caption] [caption id="attachment_7115" align="aligncenter" width="225"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA úvodní slovo Jany Sieberové[/caption] [caption id="attachment_7116" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Skupina Javory[/caption] [caption id="attachment_7117" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA je vyprodáno[/caption] [caption id="attachment_7118" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA prodej CD Javorů[/caption] OLYMPUS DIGITAL CAMERA [caption id="attachment_7120" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA koncert pokračuje po krátké přestávce[/caption] [caption id="attachment_7121" align="aligncenter" width="225"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mons. Pavel Rousek a Mons. Josef Kajnek[/caption] [caption id="attachment_7122" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA závěrečné poděkování[/caption] [caption id="attachment_7123" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA zasloužený potlesk[/caption] [caption id="attachment_7124" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA přídavek[/caption] [caption id="attachment_7125" align="aligncenter" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Společná fotka Javorů se zdravotně postiženými[/caption]  
Načítání stránky