Podporují nás

Jana Sieberová na cestě se seminaristy

Doprovázení umírajících, péče o nemocné, každodenní život s Bohem… to jsou cenné a neopakovatelné životní zkušenosti, které můžete předávat. Třeba i během společného cestování. Jana Sieberová byla požádána, aby doprovázela skupinu seminaristů na jejich cestě do kláštera Betlémských mnišek. Více informací v přiloženém článku.

Bohoslovci, kteří se připravují na své budoucí kněžské povolání strávili týden od 10.9., spolu s královéhradeckým diecézním biskupem Janem Vokálem, biskupem Josefem Kajnekem, generálním vikářem Janem Pasekou a zakladatelkou hořického hospice Duha Janou Sieberovou v klášteře Betlémských mnišek v rakouských Alpách. Ekipa z Hradce Králové se tedy věnovala nejen spočinutí v tichu kontemplativního kláštera, ale měla možnost denně poznávat Boží stvoření i při výšlapech do hor. Velké překvapení nastalo, když celou skupinu po příjezdu do klášteru poblíž Salcburku, přivítali mladí lidé z královéhradecké diecéze, kteří jezdí do kláštera, kde je momentálně třicet mnišek, pomáhat. Podle sester k nim jezdí 70 % dobrovolníků z ČR. „Ubytovaní jsme byli celách se skromným vybavením – stůl, několik knih a klekátko v modlitebním zákoutí. Všude se snoubí kartuziánská tradice a láska k východním formám křesťanství. Nikdo z nás neměl jasnou představu o životě zdejších sester. Lidé zde nepotřebují mluvit o Bohu, ale musí mluvit s ním. Až třetí den našeho pobytu jsme začali pomalu pronikat do pouště uvnitř našich srdcí. Už jsme se dokázali zklidnit. Mlha dnes a příroda kolem v nás umocňovala ticho, kterého se nám v životě tak málo dostává. Těžko hledám slova, abych dokázala vystihnout hlubokou duchovní atmosféru, která v klášteře panuje v prostém a jednoduchém způsobu života zdejší komunity. Je to místo, kde jsme všichni čerpali, odpočívali a také pili z pramene kontemplativní modlitby“, řekla po příjezdu Jana Siberová, která je s Betlémskými mniškami v kontaktu již několik let. V klášteře jsou momentálně čtyři sestry z ČR. A bude-li situace příznivá, dočkáme se založení jejich kláštera i v České republice.

Pavel J. Sršeň

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.