Podporují nás

Jak se daří o.s. Duha v druhém roce ?

      Vážení přátelé,

S Vaší pomocí a prostřednictvím všech benefičních akcí se nám daří vytrvale pracovat na rozvoji domácí hospicové péče v Hořicích a okolí. Nemocní a jejich blízcí nám dávají najevo svou vděčnost při společných setkáních u nich doma nebo v Centru DHP.

Většinou naši nemocní netuší, s jakými problémy se sdružení Duha potýká. A je to dobře, protože jejich starosti jsou mnohem tíživější, než ty naše. Pracovala jsem během svého života v různých kolektivech, ale nikde jsem se nesetkala s tak obětavými a spolehlivými lidmi jako v Duze. A čím to je? Asi tím, že všichni cítíme, že  to, co společně tvoříme a co nás dohromady pojí  je dobré…

Hospicové občanské sdružení Duha zřídilo v Hořicích Centrum domácí hospicové péče. Cílem je poskytování domácí paliativní péče v Královéhradeckém kraji. Současná dostupnost paliativní péče ve východních Čechách je nedostatečná.

 

Činnost sdružení

4.5.2010 jsme byli přijati za řádné členy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR. Rozvoji domácí hospicové péče brání především financování této péče, jsme odkázáni pouze na sponsorské dary a příspěvky. Nepodařilo se nám získat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, přestože jsme splnili všechny podmínky prostorové, technické i personální.

 

Naše výsledky

Na sdružení se od dubna 2009 obrátilo 25 rodin se žádostí o pomoc. Přes obtížnou finanční situaci poskytujeme odbornou zdravotní domácí hospicovou péči. Zapůjčujeme zdravotní pomůcky. Úskalím domácí hospicové péče je řádná léčba bolesti umírajících onkologických pacientů.

 

Závěr

Skutečný stav našich umírajících nemocných je tristní. Převážně končí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, které nejsou na paliativní péči připraveny. Současný neradostný stav domácí hospicové péče by jistě zlepšila podpora našeho státu, která tady chybí.

Chtěla bych poděkovat za vaše plné pracovní nasazení, motivované upřímnou snahou ulevit našim nemocným a dosáhnout cíle, který jsme si v dubnu 2009  předsevzali a tím je zajištění kvality a dostupnosti hospicové paliativní péče všem, kteří ji potřebují nebo jí potřebovat budou.

                                                                                          Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.